Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015

ΞΕΡΩ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΑΠΑ

ΞΕΡΩ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΑΠΑ

Γράφει ο Κυριάκος Χιώτης.

Ξέρω τι έκανες για τον Ελληνα παπά και για αυτό ακριβώς το λόγο θα παραθέσω ως ερεθίσματα προς σκέψη γραπτά κείμενα εικόνες και video.

   Τα ακόλουθα στοιχεία δεν θα τα σχολιάσω όπως κάνω άλλωστε πάντα όταν παραθέτω ερεθίσματα προς σκέψη  για να μπορεί ο αναγνώστης ανεπηρέαστος να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα

Αγία Γραφή

Δευτερονόμιον κεφ Ζ εδάφιο 5: .....τους βωμούς αυτών ( Ελληνων) καθελείτε και τας στήλας αυτών συντρίψετε και τα άλση αυτών εκκόψετε και τα γλυπτά των θεών αυτών κατακαύσετε πυρι...

Κατα Μαρκον,κεφ Ζ,24-28: ο Ιησους αποκαλει τους Ελληνες σκυλια  (κυναριοις).To ιδιο συμβαινει και στο  κατα  Ματθαιον κεφ  ΙΕ 26… «                                                                                        δεν ειναι σωστο να  παιρνεις το ψωμι απο τα παιδια και  να  το δινεις στα κυναρια..(Ελληνες)
» στο  επεισοδειο με την Ελληνιδα μανα.

Ζαχαριας κεφ Θ, εδαφιο 13-14: .. «και εξεγερω τα τεκνα σου Σιων επι τα τεκνα των Ελληνων... και  Κυριος εσται επ’αυτους και  εξεέυσεται ως αστραπη βολι... και καταναλωσουσιν αυτους και  καταχωσουσιν αυτους εν λιθοις σφενδονης, και εκπιονται αυτους ως οινον...  »... και θα γενισουν με το αιμα των  Ελληνων φιαλες... κατα  τον  Ζαχαρια...
 μετάφραση : και θα εξεγειρω τα παιδια σου Σιων εναντια στα  παιδια των  Ελληνων...και τα παιδια
σου θα συντριψουν τους Ελληνες με πετρες απο  τις σφεντονες τους και θα τους πιουν  το αιμα σαν κρασι
(Η εκκλησια ακομα  και σημερα δεν  εχει καταργησει κανενα απο  τα κειμενα, καταρες, αποφασεις κατα  της  Ελλαδας. Πολλα  απο  αυτα  τα ακουμε  ακομα  και σημερα στην  εκλλησια με τη μορφη ψαλμων. Ομως  ο Ελληνικος λαος εχει πεσει σε ενα ιστορικο ληθαργο σε μια αφασια οπου  ενω ολα ειναι  μπροστα του δε μπορει να τα αντικρυσει.)

[Πρὶν τὸν 12ο π.Χ. αἰ. ἐγκαταστάθηκαν, ἐκ Κρήτης προερχόμενοι, οἱ Φιλισταῖοι στὰ παράλια τῆς Παλαιστίνης, ποὺ τότε εὑρίσκετο ὑπὸ Αἰγυπτιακὴ μᾶλλον ἐπικυριαρχία. Στὰ πρῶτα βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐξιστορεῖται, πῶς οἱ Ἑβραῖοι μὲ τὴν βοήθεια τοῦ θεοῦ τους ἀγωνίσθηκαν ἐναντίον τῶν Φιλισταίων (Γολιάθ-Σαμψὼν κ.λπ.). Στὰ νεώτερα βιβλία τῶν Προφητῶν καὶ τῶν Μακκαβαίων οἱ Ἕλληνες ἀναφέρονται ὀνομαστικά.]

• «Καὶ ἐξολοθρεύσω Κρῆτας καὶ ἀπολῶ (θὰ καταστρέψω) τοὺς καταλοίπους τοὺς κατοικοῦντας τὴν παραλίαν· καὶ ποιήσω ἐν αὐτοῖς ἐκδικήσεις μεγάλας, καὶ ἐπιγνώσονται (=θὰ ἔρθουν στὰ συγκαλά τους), διότι ἐγὼ Κύριος ἐν τῷ δοῦναι τὴν ἐκδίκησίν μου ἐπ’ αὐτούς» (Ἰεζεκιήλ, κε΄ 16-17).

• «Οὐαὶ (ἀλίμονο!) οἱ κατοικοῦντες τὸ σχοίνισμα (= τὶς ἀκτές) τῆς θαλάσσης πάροικοι Κρητῶν· λόγος Κυρίου ἐφ’ ὑμᾶς, Χαναὰν γῆ ἀλλοφύλων, καὶ ἀπολῶ ὑμᾶς (θὰ σᾶς καταστρέψω) ἐκ κατοικίας• καὶ ἔσται Κρήτη νομὴ ποιμνίων καὶ μάνδρα προβάτων...» (Σοφονίας, β΄ 5-6).

• «Τάδε λέγει Κύριος ...καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ τὰ τείχη Γάζης καὶ καταφάγεται θεμέλια αὐτῆς• καὶ ἐξολοθρεύσω κατοικοῦντας ἐξ Ἀζώτου καὶ ἐξαρθήσεται (= θὰ ἐξαφανισθῇ) φυλὴ ἐξ Ἀσκαλῶνος καὶ ἐπάξω τὴν χεῖρα μου ἐπὶ Ἀκκαρὼν καὶ ἀπολοῦνται οἱ κατάλοιποι τῶν ἀλλοφύλων, λέγει Κύριος» (Ἀμώς, α΄ 6-8). [Πρόκειται γιὰ τὶς τέσσερες πόλεις τῶν Φιλισταίων-Κρητῶν.]

(Ἡσαΐας, θ΄ 10-11).«Καὶ ράξει (= θὰ τσακίσῃ) ὁ Θεὸς τοὺς ἐπανιστανομένους ἐπ’ ὄρος Σιών· ἐπ’ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν διασκεδάσει (= θὰ διασκορπίσῃ) Συρίαν ἀφ’ ἡλίου ἀνατολῶν καὶ τοὺς Ἕλληνας ἀφ’ ἡλίου δυσμῶν τοὺς κατεσθίοντας τὸν Ἰσραὴλ ὅλῳ τῷ στόματι...»

• (Ἰεζεκιήλ, λ΄ 5) «Πέρσαι καὶ Κρῆτες καὶ Λυδοὶ καὶ Λίβυες καὶ πάντες οἱ ἐπίμικτοι καὶ__τῶν υἱῶν τῆς διαθήκης Μου μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν αὐτῇ...».

•(Δανιήλ, η΄ 21)
. «Ὁ τράγος τῶν Αἰγῶν βασιλεὺς Ἑλλήνων» [Ἀναφέρεται στὸν Μέγα Ἀλέξανδρο.]

β. Βιβλία Μακκαβαίων

• «Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ πατάξαι Ἀλέξανδρον τὸν Φιλίππου τὸν Μακεδόνα, ὃς ἐξῆλθεν ἐκ τῆς γῆς Χεττειίμ, καὶ ἐπάταξε τὸν Δαρεῖον βασιλέα Περσῶν καὶ Μήδων καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ πρότερος ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα […] καὶ ἐβασίλευσεν Ἀλέξανδρος ἔτη δώδεκα καὶ ἀπέθανε. Καὶ ἐπεκράτησαν οἱ παῖδες αὐτοῦ ἕκαστος ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ. Καὶ ἐπέθεντο πάντες διαδήματα μετὰ τὸ ἀποθανεῖν αὐτὸν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ὀπίσω αὐτῶν ἔτη πολλὰ καὶ ἐπλήθυναν κακὰ ἐν τῇ γῇ καὶ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτῶν ῥίζα ἁμαρτωλὸς Ἀντίοχος Ἐπιφανής, υἱὸς Ἀντιόχου βασιλέως.» («Μακαββαίων Α΄», α΄ 1-10.)
• «Ἦν δ’ οὕτως ἀκμή τις Ἑλληνισμοῦ καὶ πρόβασις ἀλλοφυλισμοῦ διὰ τὴν τοῦ ἀσεβοῦς καὶ οὐκ ἀρχιερέως Ἰάσονος ὑπερβάλλουσαν ἀναγνείαν [...] ὁ δὲ τρισαλιτήριος Νικάτωρ (σ.σ. Ἕλληνας στρατηγὸς τοῦ Ἀντιόχου Δ΄ τοῦ Ἐπιφανοῦς), ὁ τοὺς χιλίους ἐμπόρους ἐπὶ τὴν πρᾶσιν (δουλεμπόριο) τῶν Ἰουδαίων ἀγαγών, ταπεινωθεὶς ὑπὸ τῶν κατ’ αὐτὸν νομιζομένων ἐλαχίστων εἶναι, τῇ τοῦ Κυρίου βοηθείᾳ τὴν δοξικὴν ἀποθέμενος ἐσθῆτα, διὰ τῆς μεσογείου, δραπέτου τρόπον, ἔρημον ἑαυτὸν ποιήσας, ἦκεν εἰς Ἀντιόχειαν ὑπεράγαν δυσημερήσας ἐπὶ τῇ τοῦ στρατοῦ διαφθορᾷ […] Ὁ μὲν οὖν ἀνδροφόνος καὶ βλάσφημος τὰ χείριστα παθὼν ὡς ἑτέρους διέθηκεν ἐπὶ ξένης ἐν τοῖς ὄρεσιν, οἰκτίστῳ μόρῳ κατέστρεψε τὸν βίον.» («Μακκαβαίων Β΄», η΄ 34 - θ΄ 28.)

• «Ὦ πικρᾶς τῆς τότε ἡμέρας καὶ οὐ πικρᾶς, ὅτε ὁ πικρὸς Ἑλλήνων τύραννος (σ.σ. Ἀντίοχος Δ΄ ὁ Ἐπιφανής) πῦρ φλέξας λέβησιν ὠμοῖς καὶ ζέουσι θυμοῖς ἀγαγὼν ἐπὶ τὸν καταπέλτην καὶ πάσας τὰς βασάνους αὐτοῦ τοὺς ἑπτὰ παῖδας τῆς Ἀβρααμίτιδος καὶ τὰς τῶν ὀμμάτων κόρας ἐπήρωσε καὶ γλώσσας ἐξέτεμε καὶ βασάνοις ποικίλαις ἀπέκτεινεν. Ὑπὲρ ὧν ἡ θεία δίκη μετῆλθε καὶ μετελεύσεται τὸν ἀλάστορα τύραννον. Οἱ δὲ Ἀβρααμιαῖοι παῖδες σὺν τῇ ἀθλοφόρῳ μητρὶ χορὸν συναγελάζονται ψυχὰς ἁγνὰς καὶ ἀθανάτους ἀπειληφότες παρὰ τοῦ Θεοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.» («Μακκαβαίων Δ΄», ιη΄ 20-24.)

[Παρέκβαση: Οἱ πέντε ἀδελφοὶ Μακκαβαῖοι ἑορτάζονται ὡς ἅγιοι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τὴν 1η Αὐγούστου. Τὸ ἐπίσημο ὄργανο ἐκκλη-σι α στι κῶν ὀρ γα νώ σε ων «Ὀρθόδοξος Τύπος» (25η Ἰανουαρίου 2002) σὲ ἄρθρο τοῦ θεολόγου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη μὲ τίτλο «Τὸ ἄγος τῶν Ἑλλήνων – Ἀντι βλασφη μικὸς Συναγερμός» ἀναφέρει: «Στὰ χρόνια ἐκεῖ να τὰ ἡρωικὰ τῶν Μακκαβαίων, π οὺ κυβερνοῦσε τ ὴν Π αλαιστίνη ὁ Ἀντίοχος ὁ Δ΄ ὁ Ἐπιφανὴς –ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἀσεβὴς καὶ ἀδίστακτος–, στρα τιῶτες δικοί του εἶχαν καταλάβει κάποιο φρούριο καὶ ἀγέρωχοι τὸ θεωροῦσαν ἀπόρθητο. Μέσα λοι πὸν στὴν ἀλαζονεία τους βλασφημοῦσαν τὸν Θεὸ καὶ τοὺς πολιορκητὲς τοῦ Ἰούδα τοῦ Μακκαβαίου μὲ λόγους ἀθέμιτους καὶ ὑβριστικούς. Τὰ παλικάρια ὅμως τοῦ Ἰούδα ἄλλους ἔσφαξαν καὶ ἄλλους “πυρὰς ἀνά ψαντες ζῶντας τοὺς βλασφήμους κατέκαιον”».]

Απ. Παυλος «Πραξεις Αποστολων» κεφ ΚΑ, 28-29: «..μεχρι και Ελληνες εβαλε μεσα στο ιερο (των Εβραιων) και μολυνε τον αγιο τουτο τοπο....

α. Εὐαγγέλια

[Ὁ Ματθαῖος (ιε΄ 22-28) καὶ ὁ Μᾶρκος (ζ΄ 25-30) περιγράφουν τὴ θεραπεία τῆς κόρης μιᾶς γυναίκας Ἑλληνίδας, ὄχι Ἑβραίας, ποὺ μιλοῦσε Ἑλληνικά, διότι γίνεται σαφὴς διάκριση: Εἶναι «Ἑλληνίδα Συροφοίνισσα στὸ γένος» («Κατὰ Μᾶρκον», ζ΄ 26). Στὴ νεοελληνικὴ ἀπόδοση τῶν χριστιανῶν μεταφραστῶν κατὰ κανόνα τὸ «Ἑλληνίς» μεταφράζεται σὲ «εἰδωλολάτρις». Ἡ γυναῖκα αὐτὴ ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ Ἰησοῦ παρακαλῶντας τον νὰ θεραπεύσῃ τὴν ἄρρωστη κόρη της.]

• «Κι ἐκεῖνος δὲν τῆς ἀποκρίθηκε οὔτε μία λέξη. Καὶ τότε οἱ μαθητὲς τὸν πλησίασαν καὶ τοῦ εἶπαν· διῶξε την, γιατὶ φωνάζει ἀπὸ πίσω μας. Κι ἐκεῖνος τοὺς ἀποκρίθηκε: “Δὲν εἶμαι σταλμένος παρὰ μόνο γιὰ τὰ χαμένα πρόβατα τοῦ οἴκου τοῦ Ἰσραήλ. Δὲν εἶναι σωστὸ νὰ παίρνῃς τὸ ψωμὶ ἀπὸ τὰ παιδιὰ καὶ νὰ τὸ δίνῃς στὰ σκυλιά”.» [Ἡ λέξη καὶ στὸν Ματθαῖο καὶ στὸν Μᾶρκο εἶναι «κυνάρια», δηλαδὴ μικρὰ σκυλιά.] («Κατὰ Ματθαῖον» ιε΄ 26 καὶ «Κατὰ Μᾶρκον» ζ΄ 27-28).

β. Ἐπιστολὲς ἀποστόλου Παύλου

• («Πρὸς Τίτον»,α΄ 12-13.) «Εἶπέ τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προφήτης· Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί. Ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. Δι’ ἢν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει.»

• (κα΄ 28-29)
. «Πράξεις Ἀποστόλων»«Μέχρι καὶ Ἕλληνες ἔβαλε μέσα στὸ ἱερὸ (συναγωγή) καὶ μόλυνε τὸν ἅγιο τοῦτο τόπο»

Πατερες της εκκλησίας ειπαν:


Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος, «Αντιφώνησις », Τεργέστη 1802
Το γένος των Ελλήνων είναι άξιον περιφρονήσεως και ταλανισμού, όχι διότι του έλειψαν οι Ηράκλειτοι, οι Πυθαγόρες, οι Πλάτωνες και οι Αριστοτέλεις και οι τοιούτοι άλλοι μετεωρολέσχαι (= ανοητολογούντες ), αλλά διατί έλειψαν οι Αθανάσιοι, οι Βασίλειοι, οι Κύριλλοι.

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, Εκδ. Ορθ. Φιλανθρ. Αδελφ. 1959 σελ.6.
Έμαθα πως με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού δεν είσθενε Έλληνες, δεν είσθενε ασεβείς αιρετικοί, άθεοι, αλλ’ είσθενε βαπτισμένοι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και είσθενε τέκνα και θυγατέρες του Χριστού μας.
Μέγας Βασίλειος «Προς τους νέους»
Βασίλειος Καισαρείας, εις Προφήτην Ησαϊα 9.230.8
«Είναι εχθροί οι Έλληνες, διότι διασκεδάζουν κατα-βροχθίζoντας με ορθάνοιχτο στόμα τον Ισραήλ. Στόμα δε λέγει εδώ ο προφήτης (βλ. Ησαΐας Θ΄11) την σοφιστική του λόγου δύναμη η οποία τα πάντα χρησιμοποίησε για να παραπλανήσει τους εν απλότητι πιστευσάντων.»


Βασίλειος ο Μέγας, (330-379 μ.Χ.) εις τον Προφήτην Ησαΐαν Προοίμιον 7.196.3
 «Προσταγή: Μη δειλιάζετε από των Ελληνικών πιθανολογημάτων… τα οποία είναι σκέτα ξύλα, μάλλον δε δάδες που απώλεσαν και του δαυλού την ζωντάνια και του ξύλου την ισχύ, μη έχοντας δε ούτε και του πυρός την φωτεινότητα, αλλά σαν δάδες καπνίζουσες καταμελανώνουν και σπιλώνουν όσους τα πιάνουν και φέρνουν δάκρυα στα μάτια όσων τα πλησιάζουν. Έτσι και (των Ελλήνων) η ψευδώνυμος γνώση σε όσους την χρησιμοποιούν.»
Εφραίμ ο Σύρος
Μίσησε φορέματα μαλακά (των Ελλήνων), μίσησε βαψίματα όμορφα, μίσησε ομορφιά και τα συνοδεύοντα αυτά δαιμονικά άσματα, κιθάρες και αυλούς, τους κρότους των χορών και τις άτακτες φωνές. Δεν γνωρίζεις, άθλιε, πως όλα τούτα σπορά του διαβόλου είναι;… Ποιά γραφή επαινεί τους αυλίζοντες, τους κιθαρίζοντες, τους γελώντες, τους χορεύοντες και τους αγαπώντες τον κόσμο κι όλα τα του κόσμου;… Ας τιμήσωμε τις εορτές του Κυρίου με αυλούς και με κιθάρες ως χριστιανοί και όχι ως Έλληνες με δάφνες και άνθη η με κάτι άλλο που θα μοιάζη με ελληνικό.

Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος (15ος Αιώνας)
Έλλην ων τηι φωνήι, ουκ αν ποτέ φαίην Έλλην είναι,
δια το μη φρονείν ως εφρόνουν ποτέ οι Έλληνες’ αλλ’ από
της ιδίας μάλιστα θέλω ονομάζεσθαι δόξης.
Και ει τις έροιτό με τις ειμι, αποκρινούμαι χριστιανός είναι.

Αγίου Κοσμά Αιτωλού (1779)
Αδελφοί μου, έμαθα πως με την χάριν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού δεν είσθε Έλληνες,
δεν είσθε ασεβείς, αιρετικοί, άθεοι, αλλ’ είσθε ορθόδοξοι χριστιανοί…

Θεόφιλος Αντιοχείας
Ο Θεόφιλος Αντιοχείας συνέγραψε τρία βιβλία με τίτλο «Προς Αυτόλυκον»:
(βιβλ. Γ , παρ. 2-3) • «Τι δε ωφέλησε τον Άρατο η σφαιρογραφία του κοσμικού κύκλου η αυτούς που είπαν όμοια πράγματα μ’ αυτόν, πλην της κατ’ άνθρωπον δόξας, την οποίαν εκέρδισαν όχι κατ’ αξίαν ; Τι αληθές είπαν; η τι ωφέλησαν τον Ευριπίδη και τον Σοφοκλή η τους άλλους τραγωδιογράφους οι τραγωδίες, τον Μένανδρο και τον Αριστοφάνη και τους λοιπούς κωμικούς οι κωμωδίες η τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη οι ιστορίες τους η τον Πυθαγόρα τα άδυτα αγιαστήρια και οι στήλες του Ηρακλέους η τον Διογένη η κυνική φιλοσοφία η τον Επίκουρο το δόγμα ότι δεν υπάρχει θεία πρόνοια η τον Εμπεδοκλή η διδασκαλία της αθεότητας η τον Σωκράτη ο όρκος εις τον Κύνα;.. Γιατί πέθανε εκουσίως, ποιόν και ποιάς φύσεως μισθό ήλπιζε, ότι θα λάβη μετά θάνατον; Τι δε ωφέλησε τον Πλάτωνα η παιδεία, την οποία διεμόρφωσε, η τους άλλους φιλοσόφους τα δόγματά τους…; Αυτά λέμε, για να επιδείξουμε την ανωφελή και άθεη διάνοιά τους. Όλοι αυτοί, αγαπήσαντες την κενή και μάταιη δόξα, ούτε αυτοί εγνώρισαν την αλήθεια ούτε άλλους βεβαίως προέτρεψαν προς την αλήθεια »

(βιβλ. Γ , παρ. 16) • «Πλάτων δε, ο δοκών Ελλήνων σοφώτερος γεγενήσθαι, εις πόσην φλυαρίαν εχώρησεν»
(βιβλ. Γ , παρ. 3) • «(Οι Έλληνες σοφοί) ουχί και περί σεμνότητος πειρώμενοι γράφειν ασελγείας … εδίδαξαν επιτελείσθαι…;»

(βιβλ. Β , παρ. 8) • «Υπό δαιμόνων δε εμπνευσθέντες (σ.σ. οι Έλληνες ποιητές) και υπ’ αυτών φυσιωθέντες (= αλαζονευθέντες ) α είπον δι’ αυτών είπον· φαντασία και πλάνη ελάλησαν · και ου καθαρώ πνεύματι αλλά πλάνω»

(βιβλ. Β , παρ. 8) • «Αλλά και περί της κοσμολογίας ασύμφωνα αλλήλοις και φαύλα (=πρόστυχα) εξείπον»
(Β, 12) • «Πολλοί λοιπόν απ’ τους (Έλληνες) συγγραφείς εμιμήθησαν (τους Εβραίους) και ηθέλησαν να συντάξουν διήγησιν περί τούτων και λαμβάνοντας από εδώ (από την Βίβλο) τις αφορμές είτε περί της κτίσεως του κόσμου είτε περί της φύσεως του ανθρώπου δεν διετύπωσαν ούτε καν ένα σπινθήρα άξιο της αλήθειας. Φαίνεται δε, ότι τα υπό των φιλοσόφων η συγγραφέων και ποιητών λεγόμενα είναι αξιόπιστα εξ απόψεως εκφραστικού καλλωπισμού· αλλ’ ο λόγος τους δεικνύεται μωρός και κενός, καθ’ όσον η φλυαρία τους είναι άφθονη, δεν ευρίσκεται δε σ’ αυτά η τυχόν υπάρχουσα αλήθεια»

(Α, 14) • «Των προφητών μεταγενέστεροι γενόμενοι οι ( Έλληνες) ποιηταί και φιλόσοφοι έκλεψαν εκ των Αγίων Γραφών»

(Γ 23) • «Αλλά και όλοι οι νομοθέτες ευρίσκονται να νομοθετούν μεταγενέστερα. Εάν αναφέρη κανείς τον Σόλωνα τον Αθηναίο, αυτός έζησε κατά τους χρόνους των βασιλέων Κύρου και Δαρείου, κατά τον χρόνο του προειρημένου προφήτου Ζαχαρίου, ζήσαντος πολλά έτη μεταγενέστερα (του Μωυσέως). Εάν αναφέρη κανείς τους νομοθέτες Λυκούργο, Δράκοντα η Μίνωα, προηγούνται τούτων σε αρχαιότητα τα ιερά μας (=εβραϊκά) βιβλία»

(Γ, 18) • «(Οι Έλληνες ήσαν ) άθλιοι και δυσσεβέστατοι και ανόητοι… και φιλοσοφήσαντες ματαίως»

Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς στο έργο του «Προτρεπτικός προς Έλληνας » έγραφε :
(3,1)  • «Άνδρες ανάξιους του ονόματος του άνδρα, απατηλούς , που με της μουσικής το πρόσχημα διέφθειραν τη ζωή» [Αναφέρεται στον Ορφέα, τον Πίνδαρο και τον Αρίωνα.]
(2,4)  • «Ας εγκαταλείψουν τον Ελικώνα και τον Κιθαιρώνα, κι ας κατοικήσουν τη Σιών»
(34,1)  • «Ας περιοδεύσουμε τώρα σύντομα και ας καταλύσουμε τους αγώνες κι αυτά τα επιτάφια πανηγύρια, τα Ίσθμια και τα Νέμεα και τα Πύθια κι επάνω απ’ όλα τα Ολύμπια »

(70,1)  • «Από που, ω Πλάτων, υπαινίσσεσαι την αλήθεια ; Από που η άφθονη χορηγία των λόγων μαντεύει την θεοσέβεια; Σοφώτερα, λέγει, είναι από αυτούς τα γένη των βαρβάρων. Γνωρίζω τους διδασκάλους σου, έστω κι αν θέλης να τους κρύψης· έμαθες την γεωμετρία απ’ τους Αιγυπτίους, την αστρονομία απ’ τους Βαβυλώνιους, έλαβες τις σπουδαίες επωδές απ’ τους Θράκες, πολλά σε δίδαξαν οι Ασσύριοι , ενώ τους αληθινούς νόμους και την δοξασία περί του Θεού τα χρωστάς στους Εβραίους»
(Ωριγένης , «Κατά Κέλσου», 6,19.) • «Εγώ δεν αρνούμαι, (πιστεύω) ότι ο Πλάτων, αφού έμαθε τις φράσεις του “Φαίδρου” από κάποιους Εβραίους και ακόμη αφού ήλθε σε επαφή με τα λόγια των προφητών, παρέθεσε τα (δικά του) λόγια…»

(«Πεπραγμένα εκ των έργων Βασιλείου και Γρηγορίου Ναζιανζηνού», 16,49.) • «Πως πραγματικά να μην είναι μικρός αυτός που λέει, ότι δεν υπάρχει (θεία) πρόνοια η ότι τα πάντα αποτελούνται από άτομα και κενό, και που λέει ακόμη τις ηλιθιότητες και φλυαρίες της έξω (=ελληνικής ) θεωρούμενης σοφίας; Αυτός ο άνθρωπος είναι αληθινά μωρός και οι θεωρίες αυτές είναι αληθινά μωρές. Και αν εξετάσης με μια και μόνη ματιά κάθε ελληνική και βαρβαρική φιλοσοφία, θα πης, ότι στα σημεία που διαφωνεί προς τη διδασκαλία του Χριστού είναι μωρία.»Κατά Ευκλείδη: Ο αφορισμός του Ανθρακίτη
Ο ιερέας -δάσκαλος Μεθόδιος Ανθρακίτης, που καταδικάστηκε από το Πατριαρχείο και φυλακίστηκε στις 30-11-1723, γιατί δίδασκε, σε επιστολή του προς τους προκρίτους των Ιωαννίνων, που έγραψε μετά τη δίκη του (30-11-1723), αναφέρει:

(Δ. Φωτιάδης, «Η Επανάσταση του ’21», τ. Α , σελ. 160.) Το επίσημο κείμενο της καθαίρεσης του Μεθοδίου του Ανθρακίτου (Ιερεμίου Γ , «Καθαίρεσις διεξοδική του κακο-Μεθοδίου, του όντος από την επαρχίαν Αχρίδος, δια τα μιαρά και ασεβείας γέμοντα συγγράμματα αυτού», εκδ. 1720 μ.Χ., τ. 3, σελ. 868-873.)
• «Γενομένης συνόδου παρεστάθηκα έμπροσθέν τους. Πόσοι ήσαν δεν δύναμαι να μετρήσω. Μου παρουσίασαν τα τετράδια διδασκαλίας μου με γνώμες από αρχαίους φιλοσόφους και την Γεωμετρίαν του Ευκλείδου. “Είναι δικά σου;”… “Δεν είναι δικές μου γνώμες, είναι γνώμες των φιλοσόφων.” Τα κατεδίκασαν και τα έκαυσαν. Την άλλην Κυριακήν άναψαν φωτιά εις τρία μέρη της αυλής των Πατριαρχείων. Ολόγυρα, δια να ευχαριστηθούν το σωτήριον θέαμα, ευρίσκοντο κληρικοί και λαός άπειρος, γεμιτζήδες, παπουτσήδες, ραφτάδες. Συναθροίζουν Λογικές, Φυσικές, Ευκλείδην και έτερα Μαθηματικά και τα ρίπτουν στις πυρές. Οι φλόγες αντιφέγγισαν στα πρόσωπά τους, όχι όμως το φως μα τα σκοτάδια… Μου ζήτησαν να ομολογήσω, ότι παρεκινήθην από σατανικήν συνεργίαν, εθελοκακίαν και φρενοβλάβειαν και να τα αναθεματίσω ως δυσσεβή και γέμοντα πάσης βλασφημίας και ότι ουδέποτε πλέον θα διδάξω, ειδάλλως θα είμαι υπόδικος τω αιωνίω αναθέματι.»
(σελ. 872)  • «Πλην τινα διόρθωσιν δέξαιντο αυτά, διόλου διεφθαρμένα και αναμίξ ταις βλασφημίαις συμπεφυρμένα, ουχ ήττον της Αναξαγόρου πανσπερμίας τα πάντα εν πάσι τιθέμενα, μηδέποτε διακριθησόμενα, ων το καλόν απιστία, και ύβρις παν ο πιστεύεται…»


Γεώργιος Σχολάριος, ο πρώτος Οικουμενικός Πατριάρχης: Παραμονές της Άλωσης:
(Σ. Λάμπρου, «Παλαιολόγεια-Πελοποννησιακά», τ. Β, σ. 247.) • «Τους γουν δυσσεβείς και αλάστορας (=καταραμένους) τούτους Ελληνιστάς … πυρί και σιδήρω και ύδατι και πάσι τρόποις εξαγάγετε της παρούσης ζωής… Ράβδιζε, είργε (=φυλάκιζε), είτα γλώσσαν αφαίρει, είτα χείρα απότεμνε· αν και ούτως μένη κακός, θαλάττης πέμπε βυθώ.»Λίγο πριν από το 1821 αρκετοί μορφωμένοι υπόδουλοι άρχισαν να αποκηρύττουν τα χριστιανικά τους ονόματα και να παίρνουν ελληνικά, τα δε παιδιά τους τα βάπτιζαν με ονόματα αρχαίων Ελλήνων σοφών, ηρώων κ.λπ. Ο πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε εξέδωσε το 1819 την κατά ελληνικών ονομάτων εγκύκλιο προς τους αρχιερείς:
• «Και η κατά καινοτομίαν παρά ταύτα εισαχθείσα των παλαιών ελληνικών ονομάτων επιφώνησις εις τα βαπτιζόμενα βρέφη των πιστών, ως ηκούσαμεν , λαμβανομένη ως μία καταφρόνησις της χριστιανικής ονοματοθεσίας, είναι διόλου απροσφυής και ανάρμοστος· όθεν ανάγκη η Αρχιερωσύνη σας να διαδώσητε παραγγελίας εντόνους εις τους ιερείς των ενοριών σας, και νουθεσίας πνευματικάς εις τους ευλογημένους επαρχιώτας σας, δια να λείψη τουντεύθεν και η κατάχρησις αύτη, και αφεθέντες της ακαίρου και μηδέν εχούσης το χρήσιμον φιλοτιμίας και επιδείξεως οι γονείς και ανάδοχοι να ονοματοθετώσιν εις το εξής εν τω καιρώ της θείας και μυστικής αναγεννήσεως τα ειθισμένα ταις ευσεβέσιν ακοαίς πατροπαράδοτα χριστιανικά ονόματα των εγνωσμένων τη Εκκλησία και των ενδόξως υπ’ αυτής εορταζομένων Αγίων, δια να είναι έφοροι και φύλακες των βαπτιζομένων νηπίων και ταχείς και αδιάλειπτοι χορηγοί της χάριτος αυτών εις τους μετά πίστεως.»

[Παρέκβαση: Λίγο μετά την εκλογή του ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Χριστόδουλος εξέδωσε εγκύκλιο , που απαγορεύει στους ιερείς να βαπτίζουν τα βρέφη με ελληνικά ονόματα.]

Λειτουργικά βιβλία Ε
Στα λειτουργικά βιβλία τα ψαλλόμενα και αναγιγνωσκόμενα στις εκκλησίες και τα μοναστήρια της Ελλάδος κείμενα, στους ύμνους, στις ωδές, στις παρακλήσεις, στα τροπάρια ο Ελληνισμός χαρακτηρίζεται «μωρία», « αγνωσία», «πλάνη», « απιστία», «λυμαντική βλάβη», «πλάνου δυναστεία», « αρχεκάκου παγίς», «άκανθα αγνωσίας », «πολύθεος απάτη », «εσπέρα αθεΐας», «σκότος πλάνης», « ύλη δυσσεβείας», «πλάνη διαβόλου», «θάλασσα πλανών»· και οι άνθρωποι του Ελληνορρωμαϊκού κόσμου «αγέλαι εθνών » κ.λπ.:

Ωδή γ, σελ. 21: • «Σοφία και γνώσει αληθεί οι μάρτυρες πληρούμενοι, ελληνικήν σοφίαν εμώραναν, τον σοφιστήν τε κακίας ώλεσαν, και στερρώς αθλήσαντες, επαξίως έλαβον τους της νίκης στεφάνους γηθόμενοι.» ( Από την «Παρακλητική» η «Οκτώηχο», όπως και τα επόμενα.)

(Πέμπτη πρωί.) • «Διδάσκαλον κτησάμενοι την σοφίαν, ένδοξοι, την του Πατρός εν Πνεύματι των Ελλήνων απεμωράνατε την σοφίαν, θεόπται αξιάγαστοι .»

Εις τον Όρθρον, σελ. 231: • «Οι άσοφοι φιλοσόφους κατήσχυναν, τους ρήτορας αλιείς επεστόμισαν και γεγόνασι των εθνών σοφοί διδάσκαλοι, φωτίσαντες τα πέρατα φωτί της θείας γνώσεως, δι’ αυτών διδόν ημίν το μέγα έλεος.»

(«Τριώδιον», Πέμπτη της Β εβδομάδος, ωδή θ, σελ. 171.) • «Σοφούς και ρήτορας ως μωρούς απελέγξαντες τη γνώσει, παμμακάριστοι Απόστολοι.»

(Σάββατο της Β εβδομάδος Τριωδίου, Γ Στάσις, σελ. 310.) • «Ρήτορας πολυφθόγγους ως ιχθύας αφώνους ορώμεν επί σοι, Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως και παρθένος μένεις και τεκείν ισχύσασα.»

(Σάββατο Ακαθίστου Ύμνου, Γ Στάσις, σελ. 310.) • «Χαίρε, φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε, τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα .»
Ακαθίστου Ύμνου • «Χαίρε, των Αθηναίων τας πλοκάς διασπώσα…»
(«Υμνολόγιον το χαρμόσυνον», Αγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου, 23 Απριλίου.) • «Χαίρε, Ελλήνων ο καθαιρέτης.»

( Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, 30 Νοεμβρίου.) • «Χαίρε, ότι κατηργήθησαν των Ελλήνων ραψωδοί.»

(Μηναίον, Μικρός Εσπερινός , σελ. 203.) • «Θεολόγω σου στόματι, θεολόγε Γρηγόριε,… εξήρανας την μωρίαν Ελλήνων και το ψεύδος…»

(30 Ιανουαρίου, των Τριών Ιεραρχών, Κανών του Όρθρου, ωδή ζ, σελ. 252.) • «Ψευδείς μεν εξέκλιναν Ελλήνων ύθλους (= φληναφήματα), πειθώ δε την τύραννον ανθρώποις μόνην είλκοντο…»

(«Μηναίον» Μαρτίου, εις τον Κανόνα, ωδή δ, σελ. 84.) • «Σοφία κρείττονι καλλωπιζόμενος, τους σοφούς των Ελλήνων θεαρχικώ σθένει απεμώρανας …»

(«Μηναίον» Μαΐου, ωδή ζ, σελ. 104.) • «Σταθηράν επιδεικνύμενος την ένστασιν, Μάρτυς Ευτύχιε, τους των Ελλήνων σοφούς ανδρείως κατήσχυνας…»

(«Μηναίον» Ιουνίου, 1 του μηνός, Ιουστίνου μάρτυρος, του φιλοσόφου, εις τον Κανόνα, ωδή ζ, σελ. 8.) • «Σοφία Θεού Ιουστίνος, ο σοφός κεκοσμημένος, την των Ελλήνων απεμώρανε φιλοσοφίαν εν χάριτι…»

(«Μηναίον» Αυγούστου, 23 του μηνός, Λούπου μάρτυρος, εις τον Κανόνα, ωδή α, σελ. 134.) • «Σοφίαν ευράμενος την ενυπόστατον, απεμώρανας Ελλήνων την σοφίαν…»

(«Μηναίον» Σεπτεμβρίου, 17 του μηνός, Πίστεως- Ελπίδος- Αγάπης και Σοφίας μητρός αυτών, εις το Κοντάκιον, σελ. 117.) • «Σοφίας της σεμνής, ιερώτατοι κλάδοι,… σοφίαν απεμώραναν των Ελλήνων εν χάριτι…»

(22 Σεπτεμβρίου, Φωκά ιερομάρτυρος, ωδή ε, σελ. 137.) • «Οι των Ελλήνων σοφοί, ηττηθέντες τοις σοφοίς δόγμασιν…»

(2 Οκτωβρίου, Κυπριανού, ωδή η, σελ. 15.) • «Σοφώτατα της Ελληνικής κατεφρόνησας σοφίας, ένδοξε…»

(3 Οκτωβρίου, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, εις το Δοξαστικόν Εσπερινού, σελ. 16.) • «Καταπτύσας των Στωικών φιλοσόφων, των απορρήτων μυστηρίων γνώστης εγένετο …»

(18 Νοεμβρίου, Πλάτωνος και Ρωμανού μαρτύρων, εις το Δοξαστικόν Εσπερινού, σελ. 122.)• «Των γαρ αλιέων ζηλώσας την παρρησίαν και την σκηνορράφων θεολογίαν, την Πλάτωνος μυθολογίαν και την Στωϊκήν φλυαρίαν λόγοις και έργοις κατέρραξε…»


Ιωαννης Χρυσοστομος «Ελληνες Πατερες της εκκλησιας» τομος 18, 113: «...οι
Ελληνες φερουν λογους ματαιους και  ακαθαρτους...

Ιωαννης Χρυσοστομος «Ελληνες Πατερες της εκκλησιας» τομος 34, 497: ...οι Ελληνες ειναι  εστιγματισμενοι, χειροτεροι απο  τους χειρους που  πασαλειβονται με περιττωματα... πανθλιοι... και καθαρματα...


Ιωαννης Χρυσοστομος «Ελληνες Πατερες της εκκλησιας» τομος 34, 497: ... τα ζωα ειναι  πιο σοφα απο  τους Ελληνες...

Ιωαννης Χρυσοστομος «ο Θεος ειναι ο Χριστος»:  «...οι αποστολοι κατατροπωσαν τους βαρβαρους τους Ελληνες και  καθε αλλο εθνος...

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ: αναρωτιεται τι ωφελησαν στην  ανθρωποτητα τα εργα του Αριστοφανη, του θουκιδιδη, του Πλατωνα, του Ηροδοτου, του Σωκρατη, του Ευριπιδη, του Πυθαγορα... και και και... αποκαλει ψευτη  τον  Ομηρο και τον  Ησιοδο...   «
Πλατων δε, ο δοκων Ελληνων σοφοτερος γεγηνησθαι εις ποσην φλυαριαν  εχωρησεν.....
κατηγορει τους Ελληνες φιλοσοφους οτι αντεγραψαν τους Εβραιους (!) φιλοσοφους (!!!) και τη βιβλο...  «
εκλεψαν τις Αγιες γραφες

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ: «τις Κυριακες και  τις γιορτες ουτε να  παιζεις ουτε να
χορευεις γιατι τα παιχνιδια και  οι χοροι ειναι εργα του διαβολου... οι Ελληνες τα εκαναν αυτα και  επιναν και  χαιρονταν με τα παιχνιδια...» (. Μη γελας, μην ακους  μουσικη, μην κοιτας, μη... μη... μη... μη...)

 [Στὸ ἔργο του «Προκατηχήσεις»:] «Ἔχεις πολλοὺς ἐχθροὺς καὶ πρέπει νὰ ἔχῃς πολλὰ βέλη, γιατὶ πρὸς πολλοὺς θ’ ἀκοντίζῃς καὶ πρέπει νὰ μάθῃς πῶς θὰ κατακοντίζῃς τοὺς Ἕλληνες.»

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ: «εχεις πολλους εχθρους και  πρεπει να  εχεις πολλα
βελη και  πρεπει να  μαθεις να  τα ριχνεις στους Ελληνες...

ΟΙ ΕΠΤΑ  ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Συνοδικον της  Αγιας  Ζ εν Νικαια Οικουμενικης Συνοδου υπερ της  ορθοδοξιας, 787μχ). Καθε χρονο την Κυριακη της ορθοδοξιας τα παρακατω κειμενα διαβαζονται αλλα  ειπαμε... στα  πλαισια της  «αφασιας» που  μας  διεπει, δεν  μπορουμε να δουμε  και να ακουσουμε τιποτα. «
Αναθεμα τρις για την Ελληνικη  μυθολογια και  τοις την των κτισματων λατρεiαν…», 
«αναθεμα τρις τοις τα Ελληνικα διεξουσι μαθηματα...»,
αναθεμα  τρις για τις Πλατωνικες  ιδεες και  τα μυθικα  πλασματα...
αναθεμα  τρις για τα ματαια και  Ελληνικα ρηματα...
αναθεμα τρις για τα Ελληνικα δογματα...
αναθεμα τρις για την σοφια των Ελληνων φιλοσοφων...
αναθεμα τρις για τους κτρειττονες Ελληνες σοφους

Και για όσους δεν κατάλαβαν, λόγω της καθαρεύουσας, που αναφέρονται αυτές οι Επτά Κατάρες και ποιους ακριβώς καταριούνται οι μισαλλόδοξοι ρασοφόροι μας την Κυριακή της Κακοδοξίας, αυτές αναφέρονται:

•    Σε όσους θεωρούν κτιστές της ενέργειες του Θεού.
•    Σε όσους δέχονται σαν αληθινές τις ιδέες του Πλάτωνα.
•    Σε όσους θεωρούν αυθυπόστατη την ύλη.
•    Σε όσους σπουδάζουν τα Ελληνικά μαθήματα όχι μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους, αλλά πιστεύουν κιόλας όσα λένε οι Έλληνες.
•    Σε όσους δέχονται και διδάσκουν ότι οι ψυχές προϋπάρχουν. Ότι τα πάντα δημιουργήθηκαν από το μη ον ή ότι η Κόλαση έχει τέλος.
•    Σε όσους δέχονται τα ασεβή δόγματα των Ελλήνων περί ψυχής, περί ανθρωπίνων, περί ουρανού και γης.
•    Σε όσους προτιμούν την ηλίθια σοφία των Ελλήνων φιλοσόφων.
•    Σε όσους πιστεύουν στη μετεμψύχωση.
•    Σε όσους υποστηρίζουν την ανωτερότητα των Ελλήνων σοφών.

Με άλλα λόγια αναθεματισμένη 3Χ7= 21 φορές ολόκληρη η Ελληνική Φιλοσοφία
«ΠΗΔΑΛΙΟΝ»: εκδοση  της  ορθ. Εκκλησιας που  περιεχει τους κανονες των  Αποστολων κι ειναι  εργο  των  Αγιων Νικοδημου και Αγαπιου.

  ΚΑΝΩΝ ΞΒ’: απαγορευση των  Ελληνικων εορτων του «σιχαμερου» Διονυσου και αλλων, απαγορευεται το γελιο... και «
οποιος απο εδω και  στο εξης ενω ξερει τις απαγορευσεις επιχειρησει να  κανει κατι απο αυτα τα δαιμονιωδη και  Ελληνικα, αν  ειναι κληρικος θα  καθαιρειται κι αν  ειναι λαικος θα  αφοριζεται...
ΚΑΝΩΝ ΠΑ’: «οι  των Ελληνων συνηθειες πρεπει να  μισουνται απο τους Χριστιανους δια τουτο ο παρων κανων αφοριζει εκεινους τους Χριστιανους οπου κατα τη συνηθειαν των Ελληνων υμνουσι...  »

 «ναους των ειδωλω κατεδαφισατε...», «ποταμοι δε εξαρανθησαν πολυθειας», «των
Ελληνων απεμωρανατε την σοφιαν»... «ναους ειδωλικους καταστρεψατε

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ:  «χαιρε Ελληνων ο καθαιρετης» (Αγ.Γεωργιος 23 Απρ) , «Θεους
Ελληνικους εβδελυξω» (Αγ.Δημητριος 26 Οκτ.),                                                                                                        «Χαιρε ο των Ελληνων τους Θεους μυκτηρισας
» (Αγ.Μηνας  14 Νοεμβ) , «Χαιρε οτι κατηργηθησαν των Ελληνων ραψωδοι
» (Αγ.Ανδρεα Πρωτοκλητου 30 Νοεμ).

 17 ΙΑΝ – (Τιμοθεος – Εσπερινα) «το της πλανης των Ελληνων κρατος ευχερως διελυσας...
23 ΙΑΝ – (Κλημεντος ιερομαρτυρος) «Κλημη σοφε... Ελληνων τους πρωτευοντας εν λογω και  αληθεια ενικησας...
25 ΙΑΝ – (Γρηγοριου Ναζιανζηνου) «...εξηρανας των μωριαν Ελληνων και  το ψευδος...»
 30 ΙΑΝ – (3 Ιεαραρχων) «Ψευδεις μεν εξκλιναν Ελληνων υθλους...»
10 ΦΕΒ – (Χαραλαμπους Ιερομαρυρος) «Εξεστησαν  δαιμονες και  Ελληνες οι Αθεοι...»
16 ΦΕΒ – (Παμφιλου μαρτυρος) «Μανιας Ελληνικης το φρυαγμα κατεπατησατε...»

ΤΕΡΤΥΛΙΑΝΟΣ: «Ο Ελληνισμος σκοταδι, ο χτιστιανισμος φως, δεν  εχουμε αλλο  θεο απο το θεο των  εβραιων»


(Μικρός Εσπερινός, σελ. 203, διαβάζεται 25 Ιανουαρίου.) "Θεολόγω σου στόματι, Θεολόγε Γρηγόριε, Θεολόγω γλώττη τε εφανέρωσας, τον εν Τριάδι υμνούμενoν, Θεόν ομοούσιον, τον Πατέρα και Υιόν, και το Πνεύμα το Άγιον, και εξήρανας, την μωρίαν των Ελλήνων και το ψεύδος, την αλήθειαν κηρύττων, τοις θεοφθόγγοις σου ρήμασι."

" (Κανόνας, Ωδή ε', σελ. 65) "Εξέστησαν δαίμονες, και Έλληνες οι άθεοι, βλέποντες τας χείρας κεκομμένας, και κρεμαμένας του σώματός σου δεινώς, Δουκός του παντόλμου υβριστού, συ δ' ως χριστομίμητος, τούτον αύθις υγίανας.

(Κανόνας, Ωδή α', σελ. 91) "Μανίας, ελληνικής το φρύαγμα, κατεπατήσατε, θεία συνέσει Μάρτυρες Χριστού, και σοφία κοσμούμενοι, ή αντιπείν ουκ, ίσχυσαν, οι ευσεβέσιν αντικείμενοι."

(Κανόνας, Ωδή δ', σελ. 84, 22 Μαρτίου.) "Σοφία κρείττονι, καλλωπιζόμενος, τους σοφούς των Ελλήνων θεαρχικώ, σθένει απεμώρανας, και εναθλήσας καρτερώς, νίκης στέφανον απείληφας."

(Εσπερινός, σελ. 111, 28 Απριλίου.) "Μάρτυρες Χριστού πανεύφημοι κατακρατούσης ποτέ της Ελλήνων σκαιότητας και ωθούσης άπαντας προς αθέμιτα βάραθρα..."

(Ορθρος, σελ. 42, 10 Μαϊου.) "Θείου Πνεύματος τη φωταυγία, σκότος έλυσας πολυθεϊας και κατήργησας Ελλήνων μυθεύματα..."

(Κανόνας, Ωδή ζ', σελ. 104) "Σταθηράν επιδεικνύμενος την ένστασιν, Μάρτυς Ευτύχιε, τους των Ελλήνων σοφούς ανδρείως κατήσχυνας..."

(Κανόνας, Ωδή ζ', σελ. 8, 1 Ιουνίου.) "Σοφία Θεού, Ιουστίνος ο σοφός, κεκοσμημένος, την των Ελλήνων απεμώρανεν φιλοσοφίαν εν χάριτι..."

(Κοντάκιο κανόνα, σελ. 69, 18 Ιουνίου.) "Των τυράννων ήλεγξας τας πονηράς επινοίας και Ελλήνων ήσχυνας την αθεώτατην πλάνην..."

(Αίνοι, σελ. 94, 17 Ιουλίου.) "Ανδρικώ φρονήματι ηυτομόλησας και των Ελλήνων σεβάσματα ως κόνιν ελέπτυνας..."

(Κανών, Ωδή η', σελ. 122, 23 Ιουλίου.) "Έρρει των Ελλήνων τα σαθρά πλάνης σεβάσματα και σεσιγήκασι της ματαιότητος άπασαι αι διπλόαι και το ψεύδος αυτών..."

(Κανόνας σελ. 126, 23 Αυγούστου.) "... και θεούς εξηφάνισας των Ελλήνων δυνάμει του πνεύματος..."

(Κανόνας, Ωδή α', σελ. 134) "Σοφίαν ευράμενος, την ενυπόστατον απεμώρανας Ελλήνων την σοφίαν..."

(Κανόνας, Ωδή ε', σελ. 137, 22 Σεπτεμβρίου.) "Οι των Ελλήνων σοφοί ηττηθέντες τοις σοφοίς δόγμασιν..."

(Ωδή η', σελ. 15, 2 Οκτωβρίου.) "Σοφώτατα της Ελληνικής κατεφρόνησας σοφία, ένδοξε..."

(Δοξαστικό εσπερινού, σελ. 16, 3 Οκτωβρίου.) "Καταπτύσας των στωικών φιλοσόφων, των απορρήτων μυστηρίων γνώστης εγένετο..."

(Οίκος, σελ. 82, 14 Οκτωβρίου.) "... ότι πάσαν Ελλήνων απετέφρωσεν μανίαν..."

(Εξαποστειλάριον, σελ. 88, 15 Οκτωβρίου.) " ... πάσαν πλάνην των Ελλήνων έλεγξας την πολύθεον και ψευδώνυμον γνώσιν ..."

(Κάθισμα, σελ.122, 22 Οκτωβρίου.) " ... όθεν προ του θανάτου την Ελλήνων μανίαν, πάλιν δε μετά πότμον, της αιρέσεως ζάλην ελάσαντες."

(Κανόνας, Ωδή α', σελ. 182, 30 Οκτωβρίου.) " ... Αίγλην φωτιζόμενος, σοφέ, της τρισηλίου λάμψεως σκότος διέλυσας Ελλήνων δυσφημίας ..."

(Εσπερινός, σελ. 106, 15 Νοεμβρίου.) "Μονάδα τρισάριθμον, ομολογήσαντες Άγιοι, τών Ελλήνων ελύσατε, πολύθεον φρόνημα, και μωράν σοφίαν, τή νομιζομένη, μωρία είναι παρ'; αυτοίς, Σταυρού δυνάμει μακαριώτατοι, υφ'; ού ενδυναμούμενοι, τάς χαλεπάς τών κολάσεων, υπεμείνατε μάστιγας, θαρσαλέω φρονήματι."

(Δοξαστικό Εσπερινού, σελ. 122, 18 Νοεμβρίου.) "... των γαρ αλιέων ζηλώσας την παρρησίαν και την σκηνορράφων θεολογίαν, την Πλάτωνος μυθολογίαν και την στωικήν φλυαρίαν λόγοις και έργοις κατέρραξε..." (Δοξαστικό Εσπερινού, σελ. 122, 18 Νοεμβρίου.)

(Οίκος, σελ. 124, 18 Νοεμβρίου.) "Τών Ελλήνων λιπών άπασαν την ματαιότητα, των Χριστού Μαβητών τά ψυχωφελή διδάγματα ηγάπησε λίαν Πλάτων ο θεόφρων, Διό και ώφθη πάσιν αιδέσιμος, και άγκυρα πίστεως εν τη ποτρίδι, ης καί η κλήσις σαφώς Άγκυρα υπάρχει, Καλώς γαρ τούτον εκθρεψαμένη, βεβαίαν σκέπην κατ'; εχθρών, και αντιλήπτορα θερμόν εν πολέμοις ευρίσκει, καθ'; εκάστην εκβοώσα προς αυτόν, Βαρβάρων ρύσαι την πόλιν σου Άγιε."

(Αίνοι, σελ. 98, 13 Δεκεμβρίου.)"Ευστράτιος, ο της Ελλήνων μυθοπλασίας στηλιτευτής και της χριστιανών θεοσοφίας κήρυξ..."


Το μίσος του Αγίου Αθανασίου κατά των ελλήνων
     Ο Αθανάσιος στα γραπτά του επιτίθεται κατά πάντων μη ορθοδόξων και ειδικά κατά των ελλήνων: «Ταύτας δε και τας τοιαύτας της ειδωλομανίας ευρέσεις άνωθεν και προ πολλού προεδίδασκεν η γραφή λέγουσα. Αρχή πορνείας επίνοια ειδώλων, εύρεσις δε αυτών φθορά ζωής· ούτε γαρ ην απ΄ αρχής, ούτε εις τον αιώνα έσται, κενοδοξία γαρ ανθρώπων ήλθεν εις τον κόσμον, και δια τούτο σύντομον αυτών (των ελλήνων) τέλος επενοήθη» (Αθανάσιος, «Κατά Ελλήνων», κεφ. 11, 1-6).

     Επίσης «Είθε δε και οι των τοιούτων ψευδοθεών κήρυκες και μάντεις (οι έλληνες), ποιηταί λέγω και συγγραφείς, απλώς θεούς αυτούς είναι γεγραφήκεσαν. Αλλά μη και τας πράξεις αυτών προς έλεγχον αθεότητος και αισχροποιού πολιτείας αναγεγραφήκεσαν; ηδύναντο γαρ και μόνω τω της θεότητος ονόματι την αλήθειαν υφαρπάσαι, μάλλον δε τους πολλούς από της αληθείας πλανήσαι, νυν δε έρωτας και ασελγείας διηγούμενοι του Διος και παιδοφθορίας των άλλων και ζηλοτυπίας προς ηδονήν των θηλειών και φόβους και δειλίας και τας άλλας κακίας, ουδέν άλλο η εαυτούς ελέγχουσιν, ότι ου μόνον ου περί θεών διηγούνται, αλλά ουδέ περί ανθρώπων, περί δε αισχρών και του καλού μακράν όντων μυθολογούσιν» (κεφ. 15, 12-22).

    Επίθετα και φράσεις εναντίον των ελλήνων εξακοντίζονται σε όλα τα έργα του όπως «βλάσφημοι», «τρελλοί», «ψεύτες», «δουλοπρεπείς», «άθεοι», «πρέπει να εξοντωθούν», «θα καούν στην Κόλαση», «αποτρόπαιοι δαίμονες» κ.ά.: «…εξιλεούσθαι ους έλληνες καλούσιν αποτροπαίους δαίμονας» (Σωζομενός, «Εκκλησιαστική Ιστορία», βιβλίο 5, κεφ. 5, παρ. 1).ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

     - «Τοιούτοι θεοί εις αυτούς ο Έρως και η Αφροδίτη της Πάφου, εις την Κρήτην ο περιβόητος εκεί Ζευς, και ο εν Αρκαδία Ερμής... ημείς έχομεν ένα παράδειγμα εναντίον πάσης ειδωλολατρίας, ότι δηλαδή οι άνθρωποι την εφεύρον όχι δι΄ άλλο τίποτε αλλά δια τα πάθη εκείνων που την έπλασαν, όπως και η σοφία του Θεού προ πολλού εμαρτύρησε λέγουσα “Αρχή της πορνείας η επινόησις των ειδώλων”.» (Σοφ. Σολ. 14,12: 9,15-10.) (Από το έργο του «Κατά Ελλήνων», έκδοση «Έργα Απολογητικά», εποπτεία του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Παν. Χρήστου, μτφρ. του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Στέργιου Σάκκου.)

    - «...οι λεγόμενοι φιλόσοφοι και επιστήμονες των ειδωλολατρών, όταν μεν κατηγορούνται, δεν αρνούνται ότι οι παρουσιαζόμενοι ως θεοί είναι μορφαί και τύποι ανθρώπων και κτηνών, όταν δε απολογούνται, λέγουν ότι έχουν τα ομοιώματα, δια να τους απαντά το θείον δια μέσου αυτών και να τους εμφανίζεται –διότι, λέγουν, δεν είναι δυνατόν αλλιώς να γνωρίσουν τον ίδιον τον αόρατον, παρά μόνον με τα τοιαύτα αγάλματα και τας τελετάς. Εκείνοι δε που είναι ακόμη φιλοσοφώτεροι απ΄ αυτούς και νομίζουν ότι λέγουν περισσότερον βαθυστόχαστα πράγματα, ισχυρίζονται ότι τα ομοιώματα κατεσκευάσθησαν και εζωγραφήθησαν, δια να επικαλούνται δι΄ αυτών και να εμφανίζωνται θείοι άγγελοι και θείαι δυνάμεις, ώστε εμφανιζόμενοι δια μέσου αυτών να τους διδάσκουν την γνώσιν του Θεού. Και λέγουν, ότι αυτά είναι δια τους ανθρώπους ένα είδος γραμμάτων, τα οποία διαβάζοντες οι άνθρωποι δύνανται να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον Θεόν, δια της εμφανίσεως των θείων αγγέλων που γίνεται δια μέσου αυτών. Αυτά βέβαια εκείνοι έτσι τα μυθολογούν, διότι ασφαλώς δεν θεολογούν, μη γένοιτο.» («Κατά Ελλήνων», 19, 5-20.)

    - «Και το αξιοθαύμαστον, καθώς λέγουν αυτοί που ιστορούν, είναι το εξής· ότι, ενώ οι Πελασγοί έμαθαν τα ονόματα των θεών από τους Αιγυπτίους, δεν γνωρίζουν αυτοί τους θεούς που λατρεύονται εις την Αίγυπτον και λατρεύουν άλλους θεούς διαφορετικούς από τους θεούς εκείνων. Και είναι τελείως διαφορετική η θεωρία και η θρησκεία των εθνικών, οι οποίοι κατελήφθησαν από την μανίαν των ειδώλων, και δεν συναντώνται τα αυτά εις τους αυτούς.» («Κατά Ελλήνων», 23.)

     Την επίθεση κατά της ελληνικής φιλοσοφίας συνεχίζει ο Αθανάσιος και στο απολογητικό έργο του «Περί Ενανθρωπήσεως»:

     - «Οι φιλόσοφοι των ελλήνων έγραψαν πολλά με αληθοφάνειαν και τέχνην· επαρουσίασαν λοιπόν κάτι τόσον μέγα όσον ο σταυρός του Χριστού; Διότι μέχρι του θανάτου των τα σοφίσματά των είχον την αληθοφάνειαν, αλλά και όσα εθεωρούσαν, όταν ήσαν ζώντες, ότι έχουν ισχύν, ήσαν αντικείμενα ανταγωνισμού μεταξύ των, και εφιλονείκουν μεταξύ των δια την θεωρίαν των. Και το παραδοξότατον είναι, ότι, ενώ ο Λόγος του Θεού εδίδαξε με πτωχοτέρας λέξεις, επεσκίασε τους περιφήμους σοφιστάς και κατήργησε τας διδασκαλίας εκείνων και προσήλωσεν όλους πλησίον του και εγέμισε τας εκκλησίας αυτού. Και το αξιοθαύμαστον είναι, ότι με την κάθοδόν του ως ανθρώπου εις τον θάνατον κατήργησε τα μεγάλα λόγια των σοφών περί των ειδώλων. Ποίου αλήθεια ο θάνατός ποτε εξεδίωξε δαίμονας;» (50, 5-15.)

     - «Των ελλήνων η σοφία μεμώραται». («Περί ενσαρκώσεως του λόγου», κεφ. 46, τμ. 4, γρ. 3).

    - «Πάντα ψευσάμενοι έλληνες». («Περί ενσαρκώσεως του λόγου», κεφ. 50, τμ. 6, γρ. 2).

     - «Την ελληνικήν αφροσύνην». («Τρεις λόγοι κατ΄ Αρειανών», τομ. 26, σελ. 177, γρ. 16).

    - «Των ελλήνων αγνωσίαν». («Τρεις λόγοι κατ΄ Αρειανών», τομ. 26, σελ. 673, γρ. 24).
   

   
  Ο βίος του αγίου Αθανασίου ακολουθεί την πεπατημένη γραμμή της Ορθοδοξίας, που πρεσβεύει, ότι όσο πιο φανατικός, μισαλλόδοξος, αιμοβόρος και βίαιος είναι κάποιος ιερέας ή πιστός της, τότε αγιοποιείται. Αρκεί βέβαια να υποστηρίζει με οποιοδήποτε τρόπο τα εξουσιαστικά συμφέροντα της Εκκλησίας. Ο Άγιος και Μέγας Αθανάσιος εορτάζεται στις 18 Ιανουαρίου κάθε έτους μαζί με τον Κύριλλο Αλεξανδρείας, τον εγκέφαλο της κατακρεούργησης της φιλοσόφου Υπατίας.Συναξάρια "Αγίων"
[Τ ὰ «Συναξάρια» ἀποτελοῦν ἐπίσημες βιογραφίες ἁγίων καὶ ἀπαρτίζουν τὰ διαβαζόμενα στὶς ἐκκλησίες «ἱερὰ γράμματα» μαζὶ μὲ τὸ «Ψαλτήρι», τοὺς ψαλμοὺς δηλαδὴ τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης. Τὰ ἀποσπάσματα ποὺ ἀκολουθοῦν, ἐλήφθησαν ἀπὸ τὶς ἐπίσημες ἐκδόσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.]


• Ὁ ἅγιος Κορδᾶτος (7 Μαΐου) «ἐμβῆκεν εἰς τὸν ναὸν τῶν εἰδώλων καὶ κατεσύντριψεν ὅλα τὰ ἐκεῖ εὑρισκόμενα εἴδωλα».

• Ὁ ὅσιος Ἀχίλλειος, ἐπίσκοπος Λαρίσης (16 Μαΐου), ποὺ ἔλαβε μέρος στὴν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Νίκαιας τὸ 325, «πολλοὺς ναοὺς κατεκρήμνισε τῶν εἰδώλων, πολλὰς δὲ ἐκκλησίας ἔκτισεν ἐκ θεμελίων καὶ μὲ πάντα στολισμὸν τὰς ἐστόλισεν».

• Ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος Τήρων (17 Φεβρουαρίου) «ἔκαμενἓν μέγα κατόρθωμα, ἐπειδὴ λαβὼν τὸ εἴδωλον τῆς μητρὸς τῶν θεῶν Ρέας, ὡς φλυαροῦσιν οἱ Ἕλληνες, ἔρριψεν αὐτὸ εἰς τὴν φωτιὰν καὶ τὸ κατέκαυσεν».

• Ὁ ἅγιος Ἀνδρόνικος καὶ ἡ ὑπερθαύμαστος Ἰουνία (17 Μαΐου), ἡ ὁποία εἶχε νεκρωθῆ γιὰ τὸν κόσμο καὶ ζοῦσε μόνο γιὰ τὸν Χριστό, γύριζαν τὴν οἰκουμένη ὡσὰν νὰ εἶχαν πτερὰ καὶ «τοὺς μὲν ναοὺς τῶν εἰδώλων κατέστρεφαν, ἐκκλησίας δὲ θείας ἔκτισαν πανταχοῦ».

• Ὁ ἅγιος Μᾶρκος, ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων (σημερινὴ Ρεντίνα τῆς Μακεδονίας), κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου (328) «ἐκρήμνισεν ἕνα ναὸν τῶν εἰδώλων καὶ ἐποίησεν αὐτὸν ἐκκλησίαν».

• Ὁ ἅγιος Ἀδριανὸς ὁ νέος (17 Ἀπριλίου), μιὰ μέρα ποὺ οἱ Ἕλληνες ἔκαναν θυσίες, «ἔτρεξε καὶ ἐκρήμνισε τὸν βωμὸν καὶ τὰς θυσίας, ὅσαι ἦσαν ἐπάνω εἰς αὐτόν, ἔχυσε καὶ τὴν φωτιὰν διεσκόρπισεν».

• Ὁ ὅσιος Μάρων (14 Φεβρουαρίου) πῆγε νὰ ζήσῃ στὴν κορυφὴ ἑνὸς βουνοῦ στὴν Ἀντιόχεια, ὅπου ὑπῆρχε ναὸς τὸν ὁποῖο τιμοῦσαν οἱ Ἕλληνες. «Ὅθεν καὶ τὸν ναὸν τῶν δαιμόνων, ὅστις ἦτο ἐκεῖ κτισμένος ἀπὸ ἐκείνους, καθιερώσας εἰς τὸν Θεόν, ἐν αὐτῷ ἐκατοίκησε.»

• Ἡ ἁγία Μαγέλχθα (5 Ὀκτωβρίου), καίτοι Περσίδα καὶ ἱέρεια τοῦ ναοῦ τῆς Ἀρτέμιδος, διδάχθηκε τὰ μυστήρια τῶν χριστιανῶν ἀπὸ κάποιον ἄγγελο θεοῦ, ποὺ τὴν ἐπισκέφτηκε στὸ ὄνειρό της, καὶ βαπτίστηκε χριστιανή. Τότε οἱ Ἕλληνες(;) ἔγιναν πῦρ καὶ μανία καὶ τὴν σκότωσαν διὰ λιθοβολισμοῦ. Τέλος ὁ ἐκεῖ ἐπίσκοπος πῆγε στὸν βασιλέα τῶν Περσῶν «καὶ ἔλαβε ἀπὸ αὐτὸν ἐξουσίαν νὰ κρημνίσῃ μὲν τὸν ναὸν τῆς Ἀρτέμιδος, νὰ οἰκοδομήσῃ δὲ εἰς αὐτὸν ἐκκλησίαν τῆς ἁγίας μάρτυρος ταύτης Μαγέλχθας. Τοῦτο οὖν ποιήσας, ἀπεθησαύρισεν ἐν τῇ νεοκτίστῳ ἐκκλησίᾳ τὸ τίμιον αὐτῆς λείψανον».

• Ὁ ἅγιος Καισάριος (7 Ὀκτωβρίου) ἔφθασε ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ στὴν πόλη Ταρακηνὴ κι ὅταν εἶδε «τὰς μυσαρὰς θυσίας τῶν Ἑλλήνων, ἔπτυσεν ἐπάνω εἰς αὐτὰς καὶ τὰς κατεπάτησεν». Τὸν ἔρριξαν στὴν φυλακὴ καὶ λίγες ἡμέρες ἀργότερα τὸν ἔβγαλαν, γιὰ νὰ τὸν πᾶνε στὸν Ρωμαῖο ἀνθύπατο. Μόλις ὅμως πέρασαν μπροστὰ ἀπὸ τὸν ναὸ τοῦ Απόλλωνος, «προσηυχήθη ὁ ἅγιος, καὶ εὐθὺς ἔπεσεν ὁ ναὸς ἀπὸ τὰ θεμέλια καὶ κατεπλάκωσε μέσα τὸν ἀρχιερέα τῶν εἰδώλων καὶ ἄλλους πολλούς».

• Ὁ ἅγιος Πασικράτης (24 Ἀπριλίου), μόλις εἶδε τὸ ἄγαλμα τοῦ Ἀπόλλωνος, «ἐπῆγε πλησίον αὐτοῦ καὶ τὸ ἔπτυσεν, εἰπὼν ὅτι αὐτὴ ἡ τιμὴ πρέπει εἰς αὐτόν».

• Ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς Μάρκελλος (14 Αὐγούστου) στὴν Ἀπάμεια τῆς Συρίας «ἐπολιτεύθη δικαίως καὶ ὁσίως» καὶ ἔγινε «θερμὸς τῆς τοῦ Χριστοῦ πίστεως ζηλωτής, ἐκκλησίας μὲν καὶ θείους ναοὺς εἰς δόξαν θεοῦ κτίζων, τοὺς δὲ ναοὺς τῶν εἰδώλων κατακρημνίζων». Ὑπῆρχε ὅμως ἕνας «εἰδωλικὸς ναὸς» τοῦ ∆ιός, ποὺ ὁ «δαίμων» ποὺ κατοικοῦσε μέσα σ’ αὐτὸν δὲν ἄφηνε οὔτε νὰ καῇ οὔτε νὰ γκρεμιστῇ μὲ μηχανή. Ὁ ἅγιος πῆρε ὕδωρ, τὸ εὐλόγησε καὶ ράντισε μ’ αὐτὸ τὰ ξύλα ποὺ εἶχε στοιβάξει μέσα στὸν ναό. «Ἐπειδὴ δὲ ὁ δαίμων δὲν ἐδυνήθη πλέον νὰ φέρῃ ἐμπόδιον, ἤναψαν τὰ ξύλα καὶ κατέκαυσαν τὸν ναόν.»

• Ὁ ἅγιος Εὐψύχιος (9 Ἀπριλίου) «ἀνάψας ὑπὸ θεϊκοῦ ζήλου καὶ πολλοὺς χριστιανοὺς παραλαβὼν ἐπῆγε καὶ ἐκρήμνισεν ἐκ θεμελίων τὸν ἑλληνικὸν ναόν, ὅστις ἐπωνομάζετο τῆς Τύχης, εἰς τὸν ὁποῖον εἶχε προσπάθειαν καὶ ἀγάπην ὁ ἐπάρατος Ἰουλιανὸς προσφέρων εἰς αὐτὸν καθ’ ἑκάστην ἡμέραν θυσίας».


• Ὁ ἀπόστολος Ἰάκωβος τοῦ Ἀλφαίου (9 Ὀκτωβρίου), ἕνας ἀπὸ τοὺς 12 ἀποστόλους, «ἐξελθὼν εἰς τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου κατέστρεφε τοὺς βωμοὺς τῶν εἰδώλων, ὑπὸ τοῦ θείου ζήλου πυρπολούμενος».

• Ὁ ἅγιος Σωκράτης (21 Ὀκτωβρίου) μία μέρα ποὺ «οἱ Ἕλληνες εἶχον μίαν πάνδημον ἑορτὴν καὶ ἐπροσκύνουν τὰ εἴδωλα, τότε, λέγω, ὁ θεῖος Σωκράτης γεμίσας ἀπὸ ἕναν θεϊκὸν ζῆλον ἐπῆγε καὶ κατεκρήμνισε τὸν βωμὸν καὶ τὰς ἐν τῷ βωμῷ θυσίας».

• Οἱ ἅγιοι Γάιος, ∆άσιος καὶ Ζωτικὸς (21 Ὀκτωβρίου), ποὺ ζοῦσαν στὴν πόλη Νικομήδεια, «ἀνέλαβον ζῆλον θεῖον εἰς τὴν καρδίαν αὐτῶν καὶ ἀπελθόντες κατεκρήμνισαν τὰ εἰς τοὺς ναοὺς τῶν Ἑλλήνων εὑρισκόμενα εἴδωλα».

• Ὁ ἅγιος Μαρῖνος (17 Μαρτίου) «βλέπων τοὺς εἰδωλολάτρας προσφέροντας θυσίας ὄχι μόνον εἰς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ ἑρπετὰ καὶ βδελυρὰ ζωύφια, ἄναψεν ἀπὸ θεϊκὸν ζῆλον καὶ ἐνῷ οἱ Ἕλληνες ἐτέλουν ἑορτὴν εἰς τὰ ἄψυχα εἴδωλα, ὥρμησε καὶ κατεκρήμνισε τὸν βωμὸν καὶ τὰς ἐν αὐτῷ θυσίας κατεπάτησε».

• Ὁ ἅγιος μάρτυς Ἀντώνιος (9 Νοεμβρίου) βλέποντας τοὺς Ἕλληνες νὰ ἔρχωνται στὸν ναὸ τῶν εἰδώλων, τοὺς συμβούλευσε νὰ ἀφήσουν τὴν πλάνη τους. Ἐκεῖνοι δὲν τὸν ἄκουγαν κι αὐτὸς ἀποθαρρυμένος ἔφυγε γιὰ τὴν ἔρημο, βρῆκε ἕναν ἀναχωρητὴ καὶ ἔζησε μαζί του τρία χρόνια. Κατόπιν κατέβηκε στὴν πόλη, ὅπου κατοικοῦσε «ὁ πεπλανημένος ἐκεῖνος λαὸς τῶν εἰδωλολατρῶν Ἑλλήνων» καὶ ἐνῷ «ἑώρταζαν τοὺς δαίμονας», μπῆκε στὸν ναὸ «καὶ συνέτριψεν ὅλα τὰ εἴδωλα».β. Ὁ  Συναξαριστὴς τοῦ ἁγίου Πορφυρίου

[Βιογραφία τοῦ ἁγίου Πορφυρίου, ἐπισκόπου Γάζης, ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ζῆτρος μὲ συνεπικουρία τῆς μονῆς Σίμωνος Πέτρας στὰ πλαίσια τῆς ἔκδοσης βασικῶν ἔργων βυζαντινῶν συγγραφέων.]


• «...πλεῖστα θαύματα ποιήσας, πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων καὶ Ἰουδαίων ἐβάπτισε καὶ πάντας τοὺς ναοὺς τῶν εἰδώλων καταστρέψας, ἐκκλησίας ἁγίων ἔκτισε, καὶ οὕτω καλῶς βιώσας, πρὸς θεὸν ἐξεδήμησε, κληρονομήσας τὴν
αἰώνιον ζωήν».

• «Οἱ δὲ χριστιανοὶ μετὰ χαρᾶς μεγάλης ἀνευφήμουν τοὺς βασιλεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας. Εὐθέως δὲ ὥρμησαν μετὰ τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν ταγμάτων καὶ κατέστρεψαν τὰ εἰδωλεῖα («ἑλληνικοὶ ναοί, ἱερὰ καὶ βωμοί). Ἦσαν δὲ ἐν τῇ πόλει ναοὶ εἰδώλων δημόσιοι ὀκτώ, τοῦ τε Ἡλίου καὶ τῆς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τῆς Κόρης καὶ τῆς Ἑκάτης καὶ τὸ λεγόμενον Ἡρωεῖον καὶ τῆς Τύχης τῆς πόλεως, ὃ ἐκάλουν Τυχαῖον, καὶ τὸ Μαρνεῖον, ὃ ἔλεγον εἶναι τοῦ Κρηταγενοῦς ∆ιός, ὃ ἐνόμιζον εἶναι ἐνδοξώτερον πάντων τῶν ἱερῶν τῶν ἁπανταχοῦ» (κεφ. 64).

• «Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ τῶν οἰκιῶν ἐγένετο ἔρευνα. Πολλὰ γὰρ ὑπῆρχον εἴδωλα ἐν πλείσταις αὐλαῖς, καὶ τὰ εὑρισκόμενα τὰ μὲν πυρὶ παρεδίδοντο, τὰ δὲ εἰς βόρβορον ἐρρίπτοντο. Εὑρίσκοντο δὲ καὶ βιβλία πεπληρωμένα γοητείας, ἅτινα ἱερὰ αὐτοὶ ἔλεγον. Ἐξ ὧν τὰς τελετὰς καὶ τὰ ἄλλα ἀθέμιτα ἐποίουν οἱ τῆς εἰδωλομανίας, καὶ αὐτὰ δὲ ὁμοίως ἴσα τοῖς θεοῖς αὐτῶν ἔπα σχον» (κεφ. 71).

• «Ἐκ διαφόρων γὰρ αἱρέσεων καὶ δογμάτων ἑλληνικῶν συνέστησαν ταύτην αὐτῶν τὴν κακοδοξίαν, βουλόμενοι πανούργως καὶ δολίως πάντας προσλαβέσθαι. Θεοὺς γὰρ πολλοὺς λέγουσιν, ἵνα Ἕλλησιν ἀρέσωσιν, ἔτι
δὲ καὶ γένεσιν καὶ εἱμαρμένην καὶ ἀστρολογίαν φάσκουσιν, ἵνα ἀδεῶς ἁμαρτά νωσιν, ὡς μὴ ὄντως ἐν ἡμῖν τοῦ ἁμαρτάνειν ἀλλὰ ἐξ ἀνάγκης τῆς εἱμαρμένης.» (κεφ. 85).

• «Τὰ γὰρ Φιλιστίωνος τοῦ σκηνικοῦ καὶ Ἡσιόδου καὶ ἄλλων λεγομένων φιλο σόφων συμμίξαντες τοῖς τῶν χριστιανῶν, τὴν ἑαυτῶν αἵρεσιν συνεστήσαντο. Ὥσπερ ζωγράφος, ἐκ διαφόρων χρωμάτων μῖξιν ποιῶν, ἀποτελεῖ δοκήσει ἄνθρωπον ἢ θη ρίον ἢ ἄλλο τι πρὸς ἀπάτην τῶν θεωρούντων, ἵνα δόξῃ τοῖς μὲν μωροῖς καὶ ἀνοήτοις ἀληθῆ τυγχάνειν, τοῖς δὲ νοῦν ἔχουσι σκιὰ καὶ ἀπάτη καὶ ἐπίνοια ἀνθρωπίνη.»


γ. Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς

[Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς ἦταν ἀρχηγὸς τῆς μοναστικῆς κίνησης τῶν Ἡσυχαστῶν (τελευταῖοι αἰῶνες τοῦ Βυζαντίου).]


• «Οἱ “Σωκράτεις” καὶ “Πλάτωνες” πρέπει νὰ παραμερισθοῦν ἀπὸ τὸ νοῦ σου.» (Ἐπιστολή του πρὸς τὸν μοναχὸ Βαρλαάμ.)Από χριστιανικά και μη  site στο διαδίκτυο :


Ο ανθελληνικός λόγος του Πατριάρχη Βαρθολομαίου κατά την ενθρόνιση του.
  « Ο εικονιζόμενος αξιωματικός του ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ στρατού, είναι ο τότε ιεροδιάκονος Βαρθολομαίος Αρχώντης, νυν Οικουμενικός Πατριάρχης.
Λίγους μήνες μετά το συνέδριο της Καμπέρα, τον Οκτώβριο του 1991, ο τότε επίσκοπος Χαλκηδόνος Βαρθολομαίος τόλμησε να σπιλώσει την μνήμη των ηρώων της επανάστασης του 1821, με την εξής δήλωση: «Δυστυχώς οι δυο λαοί διέκοψαν την υπέροχη συμβίωση των 400 χρόνων, όταν ξεσηκώθηκαν κάτι ξεβράκωτοι το 1821 και δημιούργησαν τις γνωστές προστριβές».  (Η φιλοτουρκική δήλωση του Πατριάρχη, έγινε μια μόλις βδομάδα πριν την ενθρόνισή του σε Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως στις 2 Νοεμβρίου του 1991 και δημοσιεύτηκε από τις εφημερίδες Αυριανή και Ελεύθερη ώρα – 30 Οκτωβρίου 1991).
Ολοι εμείς οι λογικοί τώρα, ας ανατρέξουμε ιστορικά και ας θυμηθούμε τι προσέφερε στον Ελληνισμό το Πατριαρχείο όλα αυτά τα χρόνια ,και τι προσέφεραν οι “ξεβράκωτοι” κατά τον Τούρκο Πατριάρχη Βαρθολομαίο …ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ , ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ, ΜΙΑΟΥΛΗΣ,ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ, ΑΘ.ΔΙΑΚΟΣ …. και τόσοι άλλοι …»

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: Δεν είμαστε Έλληνες. Ο εθνισμός κάνει κακό στην ορθοδοξία
arxiepiskopos-kiprou
Γράφει ο Κωνσταντίνος Μπαλτάς

Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του προκαθήμενου της εκκλησίας της Κύπρου, Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου έκανε δηλώσεις σχετικά με την πανορθόδοξο σύνοδο που πρόκειται να λάβει χώρα το επερχόμενο έτος και τις οποίες οι πυρετώδεις προετοιμασίες ήδη λαμβάνουν χώρα για αρκετό διάστημα.

«Έχει σχεδόν 50 χρόνια που εργαζόμαστε για την σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας.», ανέφερε ο σεβασμιότατος Κύπρου αναφορικά με την πρώτη σύνοδο τόσο ευρείας συμμετοχής ορθοδόξων εκκλησιών από όλον τον κόσμο, από την εποχή της τελευταίας οικουμενικής συνόδου.

«Η Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να δώσει απαντήσεις στον σύγχρονο άνθρωπο για μια σειρά ζητήματα.» ανέφερε ο κκ. Χρυσόστομος και συμπλήρωσε ότι «εκείνο, το οποίο εμποδίζει την Ορθοδοξία να λάβει αποφάσεις είναι ο εθνικισμός. Δηλαδή, κάθε Προκαθήμενος βλέπει πρώτα την εθνική του καταγωγή και έπειτα την Ορθοδοξία».

Κατέληξε δε ότι  οφείλουμε «πρώτα όλοι να είμεθα Ορθόδοξοι και κατά δεύτερο λόγο να είμαστε Έλληνες, Ρώσοι, Άραβες, Σλάβοι κλπ. Αν δεν αποβάλουμε τον εθνισμό μας και να θέσουμε υπέρ άνω όλων την Ορθοδοξία, δυστυχώς δεν θα πάμε καλά».

Μπορεί οι δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Κύπρου να σοκάρουν διάφορους ειδικά μετά από τόσες δεκαετίες εντατικής προπαγάνδας υπέρ μίας ελληνορθόδοξης ιδεολογίας κατά κύριο λόγο κατασκευασμένη από συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις για στρατηγικούς πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους. Ωστόσο, αν σκεφθούμε πόσο πληγώνουν την ενότητα της εκκλησίας οι κατά τόπους εθνικιστικές εξάρσεις, όπως για παράδειγμα στο κράτος των Σκοπίων, τη Βουλγαρία ή στην υπό κρίση Ουκρανία, θα καταλάβουμε και πόσο σημαντική μπορεί να είναι η ενότητα της εκκλησίας για την ειρήνη στα Βαλκάνια αλλά και όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.

Με πληροφορίες από ekklisiaonline.gr


ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΚ Του ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ-Καλύτερα να ταΐζω ΛΑΘΡΟμετανάστες παρά τεμπέληδες Έλληνες

Διαβάστε την καταγγελία να σας σηκωθούν τα μαλλιά
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ 89,5 FM
Αξιότιμοι κύριοι:
Αν και χριστιανή, απευθύνομαι σ εσάς τους Αθέους να σάς ενημερώσω για το εξής: Πρίν από λίγο (μεσημέρι Τετάρτης 8-2-2012, ο Τουρκαλβανός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος έκλεισε με το «έτσι θέλω» το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Fm, γιατί του στοίχιζε πολλά. Μένουν άνεργοι 87 συνάδελφοι.
Και τί είπε ο άθλιος ο Ιερώνυμος στην σημερινή Σύνοδο; Ότι προτιμάει να ταΐζει τους λαθρομετανάστες, παρά να πληρώνει τους τεμπέληδες Έλληνες εργαζόμενους στον 89,5!!!
Πιό πολύ πονάει ο Τουρκαλβανός Ιερώνυμος τους Λάθρο από εμάς τους Έλληνες???
Δουλεύω τηλεφωνήτρια στον Ραδιοσταθμό της Εκκλησίας 8 χρόνια, είμαι χωρισμένη μητέρα 2 παιδιών και βρίσκομαι σε απόγνωση αυτή την στιγμή. Τρελαθήκανε οι Δεσποτάδες μας, αγαπητοί κύριοι; Αυτό δίδαξε ο Ιησούς Χριστός; Να φροντίζουμε τους Αλλόθρησκους και Αλλόφυλους, και να πετάμε στον δρόμο τα δικά μας παιδιά; Πάρτε θέση, σάς παρακαλώ, εσάς που σάς διαβάζουν πολλοί χριστιανοί, γιατί το πράγμα είναι πολύ σοβαρό.
Κάντε μιά σχετική ανάρτηση, γιατί σάς διαβάζει όλη η Θεολογική Σχολή και τους πονάει ό,τι γράφετε. Μπας και φιλοτιμηθούν και κάνουν πίσω.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Παναγιώτα Πεπόνη
Εργαζόμενη του 89,5 FM

makeleio.gr

Στο Φανάρι οι ιεράρχες για να πάρουν την τουρκική υπηκοότητα
Ξεκίνησε η τυπική διαδικασία - Και επισήμως τώρα υποψήφιοι για τον πατριαρχικό θρόνο

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Ξεκίνησε χθες στο Οικουμενικό Πατριαρχείο η διαδικασία για την παραχώρηση της Τουρκικής υπηκοότητας στους Ιεράρχες της Κρήτης. Χθες στο Φανάρι βρέθηκαν οι πρώτοι τέσσερις από τους Ιεράρχες του νησιού που υπέγραψαν τα πρώτα έγγραφα.

Πρόκειται για τους Μητροπολίτες Ιεραπίτνης και Σητείας κ. Ευγένιο, Πέτρας και Χερρονήσου κ. Νεκτάριο, Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο και Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου κ. Ανδρέα. Συνολικά στο Πατριαρχείο βρέθηκαν χθες 15 Ιεράρχες απ’ όλο τον κόσμο.

Κατά τη χθεσινή διαδικασία παρέστησαν εκπρόσωποι της Τουρκικής Πολιτείας ενώπιον των οποίων υπεγράφησαν τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ με νεώτερα στοιχεία που προσκόμισαν, οι Ιεράρχες της Κρήτης επαναδιατύπωσαν σε πιο ενισχυμένη βάση το αίτημα τους για την παραχώρηση της Τουρκικής Υπηκοότητας.

Σε δεύτερο χρόνο στο Φανάρι αναμένεται να ταξιδέψουν και οι υπόλοιποι Ιεράρχες της Κρήτης, οι οποίοι επίσης έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να αποκτήσουν την Τουρκική υπηκοότητα.

Οι Ιεράρχες της Κρήτης χαρακτηρίζουν ιστορικό το γεγονός και δεν κρύβουν την συγκίνηση τους, τονίζοντας ότι πλέον θα μπορούν να κινηθούν διαφορετικά στην Αυλή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Με την παραχώρηση της Τουρκικής υπηκοότητας αποκτούν ταυτόχρονα και το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στον Οικουμενικό Θρόνο.

Όπως είναι γνωστό, πριν από μερικά χρόνια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε διατυπώσει σχετικό αίτημα προς την σημερινή πολιτική ηγεσία της Τουρκίας και συγκεκριμένα στον πρωθυπουργό Ταγίπ Ερντογάν.

Πριν από περίπου ένα χρόνο, στη διάρκεια συνάντησης του κ. Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρωθυπουργό, ο τελευταίος τον διαβεβαίωσε ότι είναι θετικός στο αίτημα που του είχε υποβληθεί και ζήτησε να σταλούν οι σχετικές αιτήσεις από πλευράς των ενδιαφερόμενων Ιεραρχών.

Το θέμα συζητήθηκε στην Ιερά Σύνοδο που πήρε απόφαση να σταλεί σχετική εγκύκλιος στους εκτός Τουρκίας Ιεράρχες του Φαναρίου προκειμένου να δηλώσουν τη βούληση τους.

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης αποδέχτηκε ομόφωνα την τουρκική προσφορά.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονες συζητήσεις καθώς υπήρξαν και οι φωνές εκείνες που εξέφραζαν τον προβληματισμό τους σε σχέση με τα κίνητρα του Τούρκου πρωθυπουργού, στον οποίο αποδίδουν σκοπιμότητες καθαρά επικοινωνιακού χαρακτήρα.

Από την πλευρά τους πάντως Ιεράρχες της Κρήτης, μιλώντας στην «Π», τονίζουν «οι εποχές αλλάζουν, τα σύνορα αλλάζουν, ο κόσμος παγκοσμιοποιείται και μέσα σε αυτόν τον κόσμο η Τουρκία λαμβάνει τα μηνύματα που την υποχρεώνουν να σέβεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Δείτε το ως έμπρακτο ενδιαφέρον από την πλευρά της. Είναι ιστορικό γεγονός αν σκεφτείτε ότι μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών, ήταν ελάχιστοι εκείνοι που είχαν την τουρκική υπηκοότητα».Μητροπολίτες και κληρικοί που έλαβαν την τουρκική υπηκοότητα
 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο| Εκτύπωση |
Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015
Γράφτηκε από τον/την Εθνικός Κήρυκας - 22.38


ΒΟΣΤΩΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΜΟΥΚΟΣ

Η τουρκική κυβέρνηση χορήγησε πριν μερικές μέρες την τουρκική υπηκοότητα σε δέκα ακόμα ανώτερα κληρικά στελέχη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι Μητροπολίτες.
Συγκεκριμένα, την τουρκική υπηκοότητα έλαβαν οι εξής: ο Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ, ο οποίος ως γνωστόν τυγχάνει εξ' απορρήτων του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ενώ πληροφορίες τον θέλουν ως μελλοντικό Αρχιεπίσκοπο Αμερικής σε διαδοχή του σημερινού Αρχιεπισκόπου Δημητρίου. Επίσης, Τούρκοι υπήκοοι έγιναν οι Μητροπολίτες Κυδωνιών Αθηναγόρας, Αυστρίας Αρσένιος και Σηλυβρίας Μάξιμος.

Από την Πατριαρχική Αυλή έγιναν Τούρκοι υπήκοοι οι εξής: Ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος, ο Υπογραμματέας Ιωακείμ, ο Μέγας Αρχιδιάκονος Ανδρέας, ο Δευτερεύων των Διακόνων Θεόδωρος, ο Μέγας Σύγκελλος Αμβρόσιος και ο Μέγας Βιβλιοθηκάριος Αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος.

Τονίζεται ότι όλοι οι προαναφερθέντες τυγχάνουν Ελληνες υπήκοοι. Εν τω μεταξύ, κατά τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια έχουν γίνει κι άλλοι Μητροπολίτες Τούρκοι υπήκοοι.

Δειγματοληπτικά αναφέρουμε τους εξής: Ιεραπύτνης Ευγένιος, Πέτρας Νεκτάριος, Αρκαλοχωρίου Ανδρέας, Κισσάμου Αμφιλόχιος, Καρπάθου Αμβρόσιος, Σύμης Χρυσόστομος, Ιταλίας Γεννάδιος, ο αείμνηστος Μητροπολίτης Αυστρίας Μιχαήλ, ο Ιταλίας Γεννάδιος, ο Μπουένος Αϊρες (Νότιος Αμερική) Γεννάδιος, ο Πισιδίας Σωτήριος, Νέας Ζηλανδίας Αμφιλόχιος, ο Δαρδανελίων Νικήτας, Διευθυντής του Αθηναγορείου Κέντρου Ορθόδοξης Θεολογίας στην Καλιφόρνια.

Τονίζεται ότι ο μόνος που δέχθηκε να λάβει την τουρκική υπηκοότητα από την Αμερική είναι ο Μητροπολίτης Ατλάντας Αλέξιος.

Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα την τουρκική υπηκοότητα έχουν λάβει περί τους τριάντα πέντε ιεράρχες και κληρικοί του Οικουμενικού Πατριαρχείου, γεγονός το οποίο σηματοδοτεί αφ' ενός μία καινούργια δυναμική και προοπτική για την ανανέωση των στελεχών του Φαναρίου, πράγμα καθοριστικό για τη βιολογική του επιβίωση, και αφ' ετέρου ανατρέπει τους συσχετισμούς και τους συνδυασμούς για τη διαδοχή στον Οικουμενικό Θρόνο ανάμεσα από τους γηγενείς Τούρκους ιεράρχες οι οποίοι γεννήθηκαν και ανατράφηκαν στην Τουρκία και στους αποκτήσαντες την τουρκική υπηκοότητα εκ των υστέρων με ειδική απόφαση της σημερινής τουρκικής κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι για την Πατριαρχία επιβάλλεται από τους κανονισμούς της Τουρκίας να είναι Τούρκοι υπήκοοι όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, ενώ εξαίρεση απετέλεσε η περίπτωση του Πατριάρχη Αθηναγόρα Σπύρου, ο οποίος ήταν Αρχιεπίσκοπος Αμερικής και τον επέβαλαν στον Πατριαρχικό Θρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ταξίδεψε μάλιστα από τη Νέα Υόρκη στην Κωνσταντινούπολη με το Προεδρικό αεροσκάφος του προέδρου Τρούμαν, ενώ εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης τότε ανέβηκε στο αεροσκάφος στην Κωνσταντινούπολη και του επέδωσε την τουρκική υπηκοότητα.

Επίσης, η κυβέρνηση της Τουρκίας ελέγχει και εγκρίνει τον κατάλογο των υποψηφίων για την Πατριαρχία και διαγράφει τους ανεπιθύμητους, όπως συνέβη στην περίπτωση του αείμνηστου Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Μελίτωνα Χατζή.

Ο «Εθνικός Κήρυξ» είναι σε θέση να γνωρίζει ότι η κίνηση αυτή του σημερινού Πατριάρχη Βαρθολομαίου να αποκτήσουν υπηκοότητα Ιεράρχες οι οποίοι υπηρετούν σε Επαρχίες του Εξωτερικού, αλλά και εν Φαναρίω, καθώς επίσης και κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής, έχει δημιουργήσει διάφορες «σιωπηρές» ως επί το πλείστον αντιδράσεις ανάμεσα σε επιχώριους αρχιερείς γεννημένους στην Τουρκία, οι οποίοι σε μία Πατριαρχική εκλογή υπάρχει το ενδεχόμενο να μην επικρατήσουν και να εκλεγεί κάποιος από τους προσφάτως πολιτογραφηθέντες Τούρκους αρχιερείς.

Αν και επίσημα δεν τίθεται τώρα θέμα διαδοχής για την Πατριαρχία, καθότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι υγιής κατ' άμφω, πλην όμως σε κατ' ιδίαν συζητήσεις γίνονται διάφορες σκέψεις και συνειρμοί τόσο στο Φανάρι, όσο και στην Αθήνα.

Πληροφορίες της Romfea.gr αναφέρουν οτι οι δύο κληρικοί, Αγαθάγγελος Σίσκος και Αμβρόσιος Χοροζίδης δεν έχουν λάβει την Τουρκική Ιθαγένεια, ενώ την έλαβε ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης Κωνσταντίνος.


Επίσης  δες και την «Ανοικτή επιστολή στη σεβαστή Ιεραρχία της Εκκλησίας της Κρήτης»http://www.antibaro.gr/article/1875Περιστατικά

ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΛΑΚΩΝΩΝ ΑΠΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΤΟΣ 1345
 Το 1345,15 Σεπτεμβρίου φτάσανε 300 Λάκωνες υπό τον οπλαρχηγό Δημήτριο Ράλλη στην Κωνσταντινούπολη γιατί θεώρησαν ότι έπρεπε να τεθούν κάτω απο τις διαταγές της Αυτοκρατορίας, για την Αποφυγή του Τούρκικου κινδύνου.

''(Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη τόμ. ΄Ζ, σελ. λθ, Γρηγοράς, Καντακουζηνός).

Αυτοί οι Έλληνες, Λάκωνες κυρίως, εθεωρούντο αιρετικοί, γιατί ήταν απείθαρχοι και στον αυτοκράτορα και στην εκκλησία. Όταν έφθασαν στην Κωνσταντινούπολη, δημιουργήθηκε σάλος. Ο πρώτος ιεροκήρυκας της Αγίας Σοφίας Θ. Μετοχίτης ΄΄επικαλούμενος τους κεραυνούς του υψίστου '' βγήκε έξαλλος στους δρόμους προειδοποιώντας τους πιστούς πολίτες για την συμφορά που θα προκαλούσε η άφιξη των αιρετικών Ελλήνων . Ο Απόκαυκος προσποιούμενος ότι τους υποδέχεται, τους οδηγεί σ' ένα κλειστό στρατόπεδο με την υπόσχεση ότι τις επόμενες ημέρες θα συζητούσαν για την άμυνα της αυτοκρατορίας . Την άλλη ημέρα έφθασαν στο στρατόπεδο διάφορα συνεργεία οικοδομών και ξυλουργών, προκειμένου να διαμορφώσουν τον χώρο χωρίζοντας τον σε μικρά διαμερίσματα.
΄΄Οι δεσμώτες μαθόντες ότι ο αιμοβόρος δούξ διεννοείτο να παραπέμπψη αυτούς έν σιγή είς τον βυθόν της θαλάσσης, διό και διήρει την φυλακήν είς ξύλινα δωμάτια, όπως τους αποχωρήση ανά δύο και τρείς και ούτως ανετώτερον εκτέλεση το σιγηλόν κακούργημα, απέλπιδες ρίπτονται κατ' αυτού και ο μέν Ράλλης δια τεκτονικού οργάνου άποκεφαλισας εκρέμασεν επί των πύργων των κεφαλών αυτού είς θέαν του δήμου Δυστυχώς οι πολίται διεγειρόμενοι υπό της βασιλίσσης και της χήρας του Αποκάυτου εισέβαλαν ακωλύτώς είς τα ανάκτορα και κατέσφαξαν τους εν τω ναώ καταφυγόντες .Προφήτης Ηλίας κατά... Απόλλωνα

Της ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΤΑΣ ΚΑΖΑΛΟΤΤΙ

Επαναλαμβάνεται η επίμαχη σκηνή του ντοκιμαντέρ του Κώστα Γαβρά για το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης που ψαλιδίστηκε με παρέμβαση της Ιεράς Συνόδου επειδή απεικόνιζε ρασοφόρους χριστιανούς να σκαρφαλώνουν στις μετόπες του Παρθενώνα και να καταστρέφουν τα φειδιακά ανάγλυφα.


Με αρχαίους κίονες διακόσμησαν την είσοδο στο μοναστήρι τους οι καλόγεροι, ενώ τώρα πλακοστρώνουν ένα κομμάτι του αρχαιολογικού χώρουΣήμερα το έγκλημα διαπράττεται στο μοναστήρι της Καλαμιώτισσας στην Ανάφη, όπου οι μοναχοί επεμβαίνουν σε αρχαίο ιερό του Απόλλωνα Αιγλήτη, προκειμένου να χτίσουν μάντρες, πλακόστροτα και παρεκκλήσια... Τώρα οι καλόγεροι χτίζουν με ταχείς ρυθμούς ένα πλακόστρωτο, σε πλάτωμα δίπλα στο μοναστήρι, και αρχαιολογικό χώρο ...ενώ ο κοινοτάρχης Ανάφης Ιάκωβος Ρούσος νίπτει τας χείρας του...

Η μονή του Προφήτη Ηλία Θήρας στην Ανάφη είναι γνωστή για τις ιδιότυπες δραστηριότητές της. Την άνοιξη του 2007 εκμίσθωσε έκταση 3.400 στρεμμάτων από το σύνολο της μοναστικής περιουσίας στην Ανάφη, η οποία περιλαμβάνει τον λόφο με ιερό του Απόλλωνα και άλλα αρχαία μνημεία, στον κ. Γρηγόριο Μαυρουδή, επικεφαλής ομίλου εταιρειών που έχουν την έδρα τους στη Λευκωσία της Κύπρου (ετήσιο μίσθωμα 20.000 ευρώ).Σε διένεξη βρίσκεται η Αρχαιολογική Υπηρεσία με τον ηγούμενο της μονής Προφήτη Ηλία Θήρας. Διαρκή σύγκρουση προκαλούν οι προτάσεις της μονής, οι οποίες αφορούν διάφορες διαμορφώσεις και «ευπρεπισμούς» χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας και με κινδύνους για τα μνημεία. Στην κατηγορία των μνημείων, μάλιστα, δεν ανήκει μόνον ο ναός του Απόλλωνα Αιγλήτη, αλλά και τα κτίσματα του μετοχιού, που ιδρύθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα.

«Επισκέφθηκα τον ναό του Απόλλωνα, γιατί το μοναστήρι είναι καθισμένο πάνω στον μεγάλο περίβολο του αρχαίου ιερού», μας είπε η φιλόλογος Αρετή Πότσιου που μας κατήγγειλε το γεγονός και διευκρίνισε:

«Μέσα στον περίβολό του, εκτός από την εκκλησία, υπάρχουν κτίσματα που έχουν συμπληρωθεί με παντός είδους προκτίσματα. Είχα δει εκεί πριν από χρόνια μικρό όρθιο αρχαίο κτίσμα (ναός Απόλλωνα Αιγλήτη;). Χρησίμευε τότε σαν αποθήκη για μπάζα, μέλισσες και κοτούλες τριγύριζαν στον χώρο, γενικά είχε αλλάξει χρήση.

Την εκκλησία και τον αρχαιολογικό χώρο συντηρούσε στοιχειωδώς μια οικογένεια βοσκών. Τώρα το μοναστήρι φιλοξενεί δύο καλόγριες. »Η πόρτα του χώρου ανοίγει 11-1 το πρωί και 6-8 το απόγευμα. Πινακίδα σήμανσης για τον αρχαιολογικό χώρο δεν υπάρχει.

»Αδιάψευστος μάρτυρας, λέει η κ. Πότσιου, είναι ο μεγάλος αρχαίος περίβολος και τα κτίσματα, με τα μύρια προκτίσματα πάνω στο σώμα του αρχαίου αρχιτεκτονικού συμπλέγματος, καθώς και τα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη του στην ευρύτερη περιοχή, λίθοι, κιονόκρανα, σπόνδυλοι κιόνων κ.ο.κ., πολλά από τα οποία έχουν μετατραπεί σε χαμηλούς περιβόλους, πεζούλια, εισόδους, κατώφλια. Σε διπλανό λοφίσκο, αρχαίοι λίθοι έχουν χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόσφατο κτισμένο εκκλησάκι».

Σχέδια επένδυσης

«Τα μελλοντικά σχέδια της επένδυσης, για τα οποία έχει μιλήσει ο ίδιος ο ηγούμενος της μονής Προφήτη Ηλία Θήρας κ. Δαμασκηνός Γαβαλάς στις κοινοτικές αρχές της Ανάφης, περιλαμβάνουν τη δημιουργία «ξενώνων» που θα αναπτύξουν τον τουρισμό της περιοχής. Περιλαμβάνουν ακόμη γήπεδα μπάσκετ, τένις και βόλεϊ, θέατρο και άλλες εγκαταστάσεις «θρησκευτικού τουρισμού».

Η Εφορεία Κυκλάδων δεν έχει λάβει κανένα αίτημα για δραστηριότητες στην περιοχή ούτε από τη μονή Προφήτη Ηλία Θήρας ούτε από τον επιχειρηματία. Κανείς δεν έλαβε υπόψη του τον κηρυγμένο με νόμο αρχαιολογικό χώρο. Το γεγονός ότι η περιοχή του μετοχίου είναι εκκλησιαστική περιουσία δεν αναιρεί καθόλου τον χαρακτήρα της ως αρχαιολογικού χώρου», αναφέρει επίσης η κ. Πότσιου.Ο κοινοτάρχης Ανάφης Ιάκωβος Ρούσος, με τον οποίον επικοινώνησε η «Ε» θέτοντάς του υπόψη την καταγγελία, είπε: «Επισκέφθηκα πρόσφατα τον χώρο. Φέτος, προς το παρόν τουλάχιστον, προστέθηκε μόνο ένα πλακόστρωτο σε κύπαρη μπροστά στην εκκλησία, όπου υπάρχουν και κάποια ερείπια. Δεν το βρίσκω κακό...

Δεν αμφιβάλλω ότι χρειαζόταν άδεια της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Η αρχαιολόγοι θα κάνουν τους ελέγχους τους και θα τα βρούνε μεταξύ τους...». *

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=81173


Κόμικ με τα κατορθώματα του "Αγίου " Νικολάου!

Κάτι δεν πάει καλά

Επιτέλους!!!!! όλο το κόμικ με τα κατορθώματα του "Αγίου " Νικολάου!!!!

Καιρό έψαχνα να βρώ όλο το τον «ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΒΙΟ του «ΑΗ ΝΙΚΟΛΑ»» και το Βρήκα στο http://toksipnitiri.blogspot.com/ . Επειδή σε αυτό το ΜΠΛΟΓΚ οι αναρτήσεις τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς, αποφάσισα να το δημοσιεύσω κι εγώ, ώστε να το απολαύσουν όσο το δυνατόν περισότεροι φίλοι!

Ας Ξεκινήσω όμως με έναν πρόλογο για τον «περί ου ο λόγος» Χαίρε, ο εκτεφρώσας τους βωμούς των ειδώλων" ψάλλουν στους χαιρετισμούς προς τιμή του "αγίου Νικολάου" (6 Δεκ.) οι ορθόδοξοι ιερείς… Και βέβαια σύμφωνα με την «θανατολατρεία» του Χριστιανισμού αυτή είναι και η ημέρα θανάτου του.

Κατάγονταν από τη Λυκία της Μ. Ασίας και αυτό έχει σημασία για να καταλάβουμε ποιους βωμούς των ειδώλων εκτέφρωνε. Αν και στο Κομικ οι δημιουργεί δεν κρύβουν τα λόγια τους και αναφέρονται σαφως μεν, αναίσχυντα δε στην καταστροφή του ναού της Αρτέμιδος. (με τους κίονες του οποίου στηρίζεται ο τρούλος της «αγια» Σοφιάς).

Ήταν επίσκοπος στην Πόλη αυτή. Το 325 μ.Χ έλαβε μέρος στην Α' Οικουμενική Σύνοδο,. Λέγεται ότι κατά τη Σύνοδο χαστούκισε τον Άρειο(τόσο άγιος ήταν) και ο Μέγας Κωνσταντίνος (Άγιος παιδοκτονος, συζυγοκτόνος .... ) τον φυλάκισε, όπως εμφαίνεται και από το ΚΟΜΙΚ. ......

Και ναι!!!! Είναι ο ίδιος άγιος που «φέρνει» τα δώρα στα παιδάκια τα Χριστούγεννα στις άλλες χώρες, εκτός Ελλάδας. (βλ. Santa Claus)

Κόμικ με τα κατορθώματα του "Αγίου " Νικολάου!
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
Άγιος Ιωάννης, (Απόζαρι Καστοριάς, 1727).

Άγιος Αθανάσιος , (Ελατοχώρι-Σιέσιο Ζαγορίου, 1812).

(Παρεκκλήσιο τού κοιμητηρίου, μονή Γρηγορίου Αγίου Όρους, 1739).

(Αγία Παρασκευή, Καλομοίρα Τρικάλων, 1779).

(Αγία Παρασκευή, Καλομοίρα Τρικάλων, 1779).


(Αγία Παρασκευή, Καλομοίρα Τρικάλων, 1779).

Γέννηση τής Θεοτόκου, Κάτω Κλεινές Φλώρινας. (1844)http://eleusisdiagoridon.blogspot.gr/2014/02/blog-post_2177.htmlΗ εικόνα του 14ου αιώνα από τη Μονή Τιμίου Προδρόμου των Σερρών αναπαριστά τον Ιησού να κάνει πράξη αυτά που λέει στο Ευαγγέλιο: Κυνηγάει να σκοτώσει ειδωλολάτρες, αιρετικούς κι εθνικούς - έλληνες δηλαδή.


alt
Ο άγιος Δημήτριος κάνει έναν φόνο (αυτό περιγράφει η εικόνα)και φονεύει έναν "ειδωλολάτρη" δηλαδή έναν Έλληνα.

Εδώ βλέπουμε τον "άγιο" Αιμιλιανό με το σφυρί στο χέρι με το οποίο "έδιωχνε" το κακό, δηλαδή κατέστρεφε Αρχαίους Ελληνικούς Ναούς.Εδώ βλέπουμε τον "άγιο" Νικόλαος επί τω θεάρεστο έργον

είναι η συμφωνία μεταξύ Σουλτάνου και Γεννάδιου Σχολάριου

η οποία βρίσκεται στο Φανάρι όπως βλέπουμε στην φώτο
Αποδείξεις καταστροφών Ελληνικών ναών

Εκκλησία στη Μάνη με κίονα ανάστροφα

Μάνη ΤαίναροΕκκλησία στη Μάνη (με τον κίονα ανάστροφα)


O ναός του Αγίου Γρηγορίου.
Πρόκειται για χριστιανικό ναό του 9ου μ.Χ. αιώνα σχεδόν δίπλα στη Μητρόπολη Θηβών. Στις φωτογραφίες φαίνονται οι δύο πλευρές του. Στην αριστερή τρεις αρχαίοι κίονες και πολλά άλλα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη του αρχαίου ναού είναι ενσωματωμένα στη δόμησή του. Στη δεξιά φαίνονται τα θεμέλια του αρχαίου ναού, που έχουν αποκαλυφεί από την ανασκαφή.Ναός Αγίας Αικατερίνης
Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται ο κίονας του αρχαίου ναού, ο οποίος μετατράπηκε σε χριστιανική αγία τράπεζα


O ναός των Αγίων Θεοδώρων.
Απ΄ ο,τι φαίνεται και στις φωτογραφίες, πρόκειται για σχετικά νεότερο ναό, ο οποίος όμως επάξια ανταγωνίζεται σε καταστροφές όλους τους παλαιότερούς του. Εντύπωση προκαλεί η απόθεση των αρχαίων κιόνων γύρο-γύρο, περιμετρικά του εξωτερικού του τοίχου.
http://www.awakengr.com/2012/07/blog-post_736.html


Σε απόσταση αναπνοής από τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, στα ερείπια του αρχαίου ναού του Ιθωμάτα Δία κτίστηκε στα βυζαντινά χρόνια η περίφημη ιερή Μονή του Βουλκάνου
http://messinia1234.com

Ναός της Φωτεινής Μαντινείας 
eekl-mad-esoteriko
ekklhsia-ma-agiografia

Μερικοί ακόμα ναοί κάτω από εκκλησίες

ΠΕΡΙΟΧΗ : Αχερούσια λίμνη ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Μαντείο του Αχέροντα ΕΚΚΛΗΣΙΑ: Χριστιανικό νεκροταφείο

ΠΕΡΙΟΧΗ : Δελφοί ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Κρήνη της Κασταλίας και το μαντείο του Απόλλωνα ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Κοιμητήριο του Αγίου Λουκά

ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Μαντείο της Αμφίκλειας και μαντείο του Δειραδιώτου Απόλλωνα ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Χριστινιανικό εκκλησάκι

ΠΕΡΙΟΧΗ : Μίλητος ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Μαντείο Διδύμων ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία του Ιωάννη του Θεολόγου

ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Μαντείο του Πτώου Απόλλωνα ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Μοναστήρι της Οσίας Πελαγίας

ΠΕΡΙΟΧΗ : Αθήνα οδός Μητροπόλεως ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ιερό των Ιλισιάδων Μουσών ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησάκι Αγίας Δύναμης


ΠΕΡΙΟΧΗ : Αθήνα ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Παρθενώνας ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία της Παρθένου Μαρίας (6ος μ.Χ αιώνας) 1456 Τουρκικό Τζαμί

ΠΕΡΙΟΧΗ : Αθήνα ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ναός της Υπερβόρειας Ειλείθυιας ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Μητρόπολη Αθηνών

ΠΕΡΙΟΧΗ : Αθήνα βατραχονήσι ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Βωμός των Ιλισιάδων ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία της Αγίας Φωτεινής

ΠΕΡΙΟΧΗ : Αθήνα, Πειραιάς ιερά οδός ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Αρχαίο νεκροταφείο Κεραμεικού ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία της Αγίας Τριάδας

ΠΕΡΙΟΧΗ : Αθήνα κεραμεικός ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Βωμός του Ζέφυρου και ιερό της Δήμητρας και της ΚόρηςΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία του Αγίου Σάββα

ΠΕΡΙΟΧΗ : Αθήνα Δαφνί ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ναός του Απόλλωνα Δαφναίου ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία της Παναγίας

ΠΕΡΙΟΧΗ : Ελευσίνα ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ναός του Τριπτόλεμου ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία του Αγίου Ζαχαρία

ΠΕΡΙΟΧΗ : Καισαριανή ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ιερό της Άρτεμης ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Ιερά μονή Καισαριαννής

ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ιερό των Καβείρων ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Ιερά μονή Αστερίου

ΠΕΡΙΟΧΗ : Μαρούσι ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ναός της Άρτεμης Αμαρουσίας ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη

ΠΕΡΙΟΧΗ : Άνω Γλυφάδα ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ναός του Απόλλωνα ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη

ΠΕΡΙΟΧΗ : Πεντέλη ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Αιπόλειο του Πανός ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Χριστιανικό εκκλησάκι

ΠΕΡΙΟΧΗ : Μαραθώνας ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ιερό της Δήμητρας Χθονίας ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Μονή Βρανά

ΠΕΡΙΟΧΗ : Όλυμπος ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ιερό βουνό των θεών ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και άλλα μικρά παρεκκλήσια

ΠΕΡΙΟΧΗ : Πελοπόννησος Σικυώνας ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ναός της Άρτεμης ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία του Ζάρακα

ΠΕΡΙΟΧΗ : Αχαΐα Ζάρούχλα ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ναός της Καταθεσίου Αρτέμιδος ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Χριστιανικό εκκλησάκι 1

ΠΕΡΙΟΧΗ : Πελοπόννησος ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Εργαστήριο του Φειδία ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Χριστιανική βυζαντινή εκκλησία 2

ΠΕΡΙΟΧΗ : Άργος ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ιερό και μαντείο του Απόλλωνα και της Αθηνάς ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία του Αγίου Ηλία

ΠΕΡΙΟΧΗ : Αρχαία Τροιζήνα ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ναός της Αφροδίτης Κατασκοπίας ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία της Επισκοπής

ΠΕΡΙΟΧΗ : Φλιούντα ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ασκληπιείο ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία της Παναγίας

ΠΕΡΙΟΧΗ : Ταΰγετος ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ναός του Διονύσου ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία του Προφήτη Ηλία

ΠΕΡΙΟΧΗ : Παλαιό Λουτρό ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Άγνωστος αρχαίος ναός ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία Αγίων Αναργύρων

ΠΕΡΙΟΧΗ : Μεγαλούπολη Τετράγιο όρος ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ναός του Πάνα ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Ερημοκλήση της Αγίας Θεοδώρας

ΠΕΡΙΟΧΗ : Λαμία ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ναός της Δήμητρας ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία του Αγίου Λουκά 3

ΠΕΡΙΟΧΗ : Ευρυτανία Βελούχι ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ναός του Διονύσου ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία της Μεταμορφώσεως

ΠΕΡΙΟΧΗ : Πήλιο ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ιερό του Ερμή ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία των Ταξιαρχών και των Αγίων Πάντων 4

ΠΕΡΙΟΧΗ : Παγγαίο ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : << Πέτρα του Απόλλωνα >> ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας

ΠΕΡΙΟΧΗ : Έδεσσα ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ιερό του Υψίστου Δία ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

ΠΕΡΙΟΧΗ : Θεσσαλονίκη ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ναός του Ήλιου ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία της Αγίας Σοφίας

ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ναός της Αφροδίτης ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία της Αχειροποιήτου

ΠΕΡΙΟΧΗ : Κέρκυρα ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ναός του Δία ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία της Παναγίας

ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Βωμός του Δία ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου

ΠΕΡΙΟΧΗ : Κέρκυρα Παλαιοκαστρίτσα ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ανάκτορο και ιερό του Βασιλιά Αλκίνοου ΕΚΚΛΗΣΙΑ :Βυζαντινό μοναστήρι Παναγίας

ΠΕΡΙΟΧΗ : Λευκάδα Νυδρί ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Πυραμίδα ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Χριστιανικό Εκκλησάκι

ΠΕΡΙΟΧΗ : Κύθηρα ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Ναοί και ιερά ΕΚΚΛΗΣΙΑ : Δεκάδες εκκλησίες

ΠΕΡΙΟΧΗ : Άγιο Όρος ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ : Άβατο Άρτεμης ΕΚΚΛΗΣΙΑ : << Πρωτεύουσα >> της Ορθοδοξίας 5


Σημειώσεις :

1 : Στην συγκεκριμένη εκκλησία παντρεύτηκε ο ήρωας του 1821 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

2 : Σε αυτό το εργαστήριο του Φειδία φιλοτεχνήθηκε το χρυσαλεφάντινο άγαλμα του Δία.

3 : Ο ναός της Δήμητρας επικοινωνεί υπογείως με το απέναντι βουνό που υπάρχει εκκλησία του Αγίου Λουκά.

4 : Στο ιερό του Ερμή, ο Ερμής λατρευόταν ως κήρυκας και ψυχοπομπός. Το ίδιο ψυχοπομποί είναι και ο Μιχαήλ και ο αγγελιοφόρος Γαβριήλ σαν συνέχεια της παλιάς πίστης.


5 : Το Άγιο Όρος ήταν έαν από τα πιο ιερά μέρη της αρχαιοελληνικής λατρείας όπου λατρεύοταν ο Δίας, ο Απόλλωνας, ο Διόνυσος, ο Ηρακλής, ο Τιτάνας, ο Νηρέας, η Αφροδίτη, η Μορφώ, η Άρτεμης, η Δήμητρα και άλλοι. Στην αρχαιότητα υπήρχε το άβατο της Άρτεμης που δεν επιτρεπόνταν να πάνε άντρες. Στην αντιστροφή του σύμφωνα με το κώδικα του Παρθενώνα (θα αναφερθούμε σε άλλη έρευνα) αυτό ονομάστηκε το περιβόλι της Παναγίας και έγινε άβατο για τις γυναίκες. Ενώ η αδελφή του Απόλλωνα (Άρτεμις) είχε σαν βασίλειο της την άγρια φύση στο Άγιο Όρος που δεν έιχε βεβηλωθεί από ανθρώπινο χέρι.http://www.eoellas.org/2012/12/27/ellinismosxristianismosnaoiseekklisie/

Video


Αρβελέρ: Να σταματήσουμε να λέμε ότι είμαστε Έλληνες!


ΑΡΒΕΛΕΡ όποιος λέει ότι είναι Έλληνας είναι φασίστας ειδωλολάτρης
Κλοπη εορτων

ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ 

Τα αναστενάρια παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από λαογραφική όσο και από θρησκειολογική άποψη γιατί διέσωσαν μέχρι σήμερα αυτούσια και ζωντανά λατρευτικά στοιχεία της αρχαίας λατρείας του Διονύσου.Οι Αναστηνάρηδες, που χαρακτηρίζονται σαν σύγχρονοι βάκχοι-Χριστιανοί, αποτελούν μία ιδιαίτερη τάξη, ένα «τάγμα» θα λέγαμε, αντίστοιχο προς τους αρχαίους «ιερούς θιάσους» Διονυσιακού τύπου. Αυτοί σπανιότατα εκκλησιάζονται, τη δε λατρεία τους την κάνουν σε ιδιωτικά ιερά που ονομάζονται «κονάκια». Ανώτατο αρχηγό έχουν το «Αναστενάρικο Εικόνισμα του Αγίου» και ανώτατο Ιεράρχη τον «Αρχιαναστενάρη» που είναι μάντης, εξορκιστής, θεραπευτής κ.α. Η τελετή των αναστενάρηδων έχει πολύ ενδιαφέρουσες ιεροπραξίες και μυσταγωγίες όπως η τελετουργική ζωοθυσία, ένθεη έκσταση, πυροβασία.Η τελετή αρχίζει από την παραμονή της 21ης Μαΐου στο χωριό ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ με τηνΙερή'; ζωοθυσία και την μεταφορά των Αναστενάρηκων Εικόνων απο την εκκλησία του χωριού στο κονάκι, όπου τελείται η αγρυπνία και γενικά η προετοιμασία των Μυστών για οιστροπληξία.Το πρωί της 21ης Μαΐου οι Αναστενάρηδες μεταφέρουν τα Αναστενάρικα κωδωνοφόρα εικονίσματα και τα βάζουν στο Άγιασμα, τόπο ιερό χωρισμένο μέσα στο άλσος, που καθόρισαν Μύστες σε στιγμές ένθεης οιστροπληξίας. Οι εικόνες αυτές «οι χάρες», όπως λέγονται, παριστάνουν το Ιερό ζεύγος των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Κατά τους Αναστενάρηδες οι «χάρες» τους δίνουν την ικανότητα να περπατάνε πάνω στα κάρβουνα. Το απόγευμα γίνεται η πρώτη μεγάλη πυροβασία. Η Ιερή πυράανάβεται νωρίς το απόγευμα από ορισμένο Μύστη που κατέχει το προνόμιο του λειτουργήματος αυτού από προγονική κληρονομιά. Όταν κατακαθίσουν οι φλόγες και σχηματιστεί παχιά ανθρακιά, τότε ειδοποιούνται και καταφθάνουν οι Αναστενάρηδες με πομπή και αρχίζουν κυκλικό χορό γύρο από την Ιερή ανθρακιά, ενώ η μουσική συνεχώς δυναμώνει και γίνεται πιο γρήγορη. Το τύμπανο, σαν πιο βροντερό, μαστιγώνει τα νεφρά τους και με το διεγερτικό ρυθμό, που ολοένα επιταχύνεται, δίνει ρυθμό στην παράφορη ορχήστρα, που οδηγεί τους Μύστες σε εκστατική μέθη.

Τραγικά αντηχούν τα αχ! μπροστά στην Ιερή'; ανθρακιά. Σε λίγο ο Άγιος δείχνει το δρόμο και αμέσως ο πρώτος Μύστης κατειλημμένος από την Ιερή μανία προχωρεί ξυπόλυτος στα αναμμένα καρβουνά και χορεύει, κρατώντας το κωδονοφόρο Εικόνισμα ή το Ιερό Μαντήλι.

Στα πέλματα του δεν παρατηρείται κανένα έγκαυμα, φαινόμενο που δεν επιδέχεται επιστημονική εξήγηση. Λέγεται ότι αυτό οφείλεται σε ένα χημισμό, που όμως παραμένει ακόμη άγνωστος στην επιστήμη. Το ακραίο φαινόμενο προαιώνιο και οικουμενικό, παραμένει, ανεξήγητο, αληθινό μυστήριο.

Η πυροβασία από θρησκειολογική άποψή βασίζεται στην δυϊστική πίστη των Αναστενάρηδων, τη σχετική με την ύπαρξη κακού πνεύματος, που πιστεύουνε ότι εξουδετερώνεται κατά τη διάρκεια της πυροβασίας με την παρέμβαση του Αγίου ως εκπροσώπου του καλού πνεύματος.

Το έθιμα αυτό αποτελεί μια εξωτερικά εκχριστιανισμένη μορφή της πανάρχαιας λατρείας του Διόνυσου. Η μητρόπολη Δράμας το θεώρησε ειδωλολατρικό έθιμο, πηρέ τις εικόνες από τους κατόχους και απαγόρευσε την τέλεση τους.

Το έθιμο γίνεται προς τιμήν των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Τα Αναστενάρια επιχωρίαζαν παλιότερα στη ΒΑ Θράκη με κέντρο της εθιμικής εκδήλωσης το Κώτσι, το μεγαλύτερο χωριό της περιφέρειας. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το 1923,οι κάτοικοι της περιοχής αυτής της Θράκης εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου και κυρίως στη Μακεδονία, όπου μαζί με τα άλλα έθιμα τους μετέφεραν και τα Αναστενάρια. Έτσι το έθιμο μεταφυτεύτηκε στον Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης, στη Μελίκη της Ημαθίας, στην Αγία Ελένη των Σερρών και στη Μαυρολεύκη, όπου τα Αναστενάρια, ύστερα από κάποια διακοπή, άρχισαν και πάλι να τελούνται, έχοντας και την ηθική υποστήριξη της Κοινότητας και του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου.

Το έθιμο, μετά την εκρίζωση του από το γεωγραφικά απομονωμένο και κοινωνικά κλειστό περιβάλλον του, ήταν επόμενο να υποστεί μεταβολές κυρίως εξαιτίας του φόβου μήπως η εκκλησία το απαγορεύσει βιαίως, όπως είχε επιχειρήσει και στην αρχική κοιτίδα του, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Έτσι τα Αναστενάρια συνεχίστηκαν μεν να τελούνται, στα κρυφά όμως, μέχρι το 1943, οπότε με ενέργειες του Α. Τανάγρα, προέδρου τότε της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών, έγινε δημοσίως στη Μαυρολεύκη η πυροβασία, η φάση δηλαδή εκείνη, από την οποία κυρίως είναι γνωστό το όλο έθιμο. Ακολούθησε επιστημονικός έλεγχος που επέδειξε την ακαία των τελεστών Αναστενάρηδων, επαυξάνοντας το ενδιαφέρον και την περιέργεια για το έθιμο. Πρωτοπορεί έτσι η Μαυρολεύκη στην αναβίωση και επιβίωση των Αναστεναρίων στη νεότερη εποχή.

Η τελετουργία των Αναστεναρίων

Αρχίζει το απόγευμα της 20ής Μαΐου στο κοντάκι, σε ένα χώρο όπου φυλάσσονται οι εικόνες των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, οι οποίες αποτελούν τα πολυτιμότερα κειμήλια για τους Αναστενάρηδες. Τις ονομάζουν «Χάρες» και «Παππούδες» και τις έχουν σε υφασμάτινη θήκη, από όπου κρέμονται κουδουνάκια και πολλά αφιερώματα. Οι εικόνες αυτές έχουν μακριά λαβή στο κέντρο της βάσης τους και καλύπτονται από φύλλα χρυσού ή ασημιού. Στο κονάκι φυλάσσονται και τα «αμανέτεια», μαντήλια που θεωρούνται ιερά, πολύτιμα και αυτά προγονικά κειμήλια. Στο ίδιο χώρο φυλάσσονται και τα αναστενάρικα όργανα, η λύρα και το νταούλι σήμερα, παλιότερα η γκάιντα. Το απόγευμα αυτό, της 20ής Μαΐου, αρχίζουν να συγκεντρώνονται στο κονάκι άντρες και γυναίκες Αναστενάρηδες προσπαθώντας να αυτοσυγκεντρωθούν σε φανερή αγωνιώδη αναμονή. Σε κάποια στιγμή τα όργανα αρχίζουν να παίζουν και να ακούγονται αναστενάρικα τραγούδια. Οι Αναστενάρηδες υψώνουν δεητικά τα χέρια τους προς τις Χάρες, κάθιδροι και κάτωχροι. Η προσδοκία να τους «πιάσει ο Άγιος» κυριεύει τις ψυχές τους. Ξαφνικά κυριαρχούν στεναγμοί και επιφωνήματα. Οι εκλεκτοί αρχίζουν το χορό κρατώντας εικόνες και αμανέτεια. Ο χορός στατικός, μονότονος, συγκλονιστικός όμως, διαρκεί μέχρι τα μεσάνυχτα.

Την άλλη μέρα,21 Μαΐου, εορτή ισαποστόλων Αγίων, γίνεται η ζωοθυσία με τη συμμετοχή όλων των Αναστενάρηδων για το καλό όλων. Παίρνουν επίσης νερό από το αγίασμα, που αποτελεί απαραίτητο στοιχείο του όλου αναστενάρικου τελετουργικού χώρου. Τα αγιάσματα, τα από θεϊκή έμπνευση ή παρουσία Αγίου ευλογημένα και θαυματουργά ύδατα, ήταν και είναι μέσα στους αιώνες και σε όλους τους λαούς μια λατρευτική πραγματικότητα, βασισμένη τόσο στη θρησκευτική πίστη όσο και στη φυσική αλήθεια, ότι το νερό είναι το πρωταρχικό και το απαραίτητο στοιχείο της ανθρώπινης και της παγγενούς ζωής. Στη λαϊκή χριστιανική παράδοσηκαι πίστη τα νερά μπορεί να είναι και από μόνα τους αγιασμένα, αρκεί να ξεπήδησαν ή να στεγάστηκαν κάτω από εκκλησία ή να κυλούν σε παραδοσιακούς θρησκευτικούς τόπους.Το πρωτο το δεχεται και η εκκλησία το δε δεύτερο είναι της πλάνης. Ο χορός επαναλαμβάνεται στο κοντάκι το απόγευμα της ίδιας ημέρας με τα όργανα μπροστά και με συνεχή χορό. Εκεί έχουν ήδη ανάψει ένα σωρό από ξύλα. Την φωτιά την ανάβουν Αναστενάρηδες. Οι εκλεκτοί και πάλι κρατώντας εικόνες και αμανέτια, μπαίνουν στην αθρακιά και συνεχίζουν το χορό τους, χωρίς να δείχνουν πόνο ή κάποια ενόχληση από την πυρά και την υψηλή θερμοκρασία. Τη στιγμή αυτή πιστεύουν ότι δεσμεύεται κάθε αρρώστια, επιζωοτία , κακοδαιμονία. Πρόκειται, δηλαδή, κατά την δοξασία των ίδιων των τελεστών, για ένα ακόμη δρώμενο, από τα πολλά που συναντούμε κατά τη διάρκεια της άνοιξης στον ελλαδικό και στον ευρύτερο ιστορικό ελληνικό χώρο. Η πυροβασία επιστέφεται από κυκλικό χορό, γύρω από τα τσαλαπατημένα κάρβουνα. Ακολουθεί ιεροτελεστικό κοινό δείπνο με κρέας από το ζώο που θυσιάστηκε το πρωί. Ο εκστατικός χορός επαναλαμβάνεται τις δύο επόμενες ημέρες και η όλη αναστενάρικη τελετουργία τελειώνει με πυροβασία το βράδυ της 23ης Μαΐου.

Πρόκειται λοιπόν απο οσα θα καταλάβαινε ο καθένας απο τα παραπάνω για ενα Διονυσιακού τύπου Αρχαιοελληνικού και όχι μόνο εθίμου,στην θρησκειολογική έρευνα βρίσκουμε πολλές περιπτώσεις εθίμων πυροβασίας κυρίως σε ανιμιστικές λατρείες,που εχει προσλάβει επιφανειακά καποια Χριστιανικά στοιχεία,μαγαρίζοντας και βεβηλώνοντας τα.Ουδεμία σχέση εχει με την εκκλησία και την παράδοση της,ενω αν δουμε προσεκτικά το τελετουργικό,βλέπουμε να λειτουργει καθαρά το πνεύμα την πλάνης και πόσο έχουν σχέση με ειδωλολατρεία ιθαγενών. Γι' αυτούς η πυροβασία είναι πρόκληση επίδειξης πνευματικής αξίας και αναπόσπαστο μέρος μυήσεως στο υπερφυσικό. Το γεγονός πιστοποιείται από τις έρευνες του καθηγητή της Βιβλικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, Dr. Tohn G. Hill, για τρείς συνεχείς εποχές, στους πυροβάτες της Tahiti και των παραπλησίων νησιών. Ο ίδιος παρατηρεί: "Πρίν η πυροβασία αρχίσει, επικλήσεις γίνονται προς την "Nahime", την "Θεά των Ουρανών" ("Κόσμος εν Κόσμω", Αρ. Σ. Παπασταύρου, εκδ. Μακρή, 1959, σελ. 129, 130, 131).Βασικό πνευματιστικό στοιχείο παραμένει το γεγονός πως, όσοι παρακολουθούν τους οιστρόπληκτους, συχνά παθαίνουν εκστατικές κρίσεις και σύμφωνα με τον Χουρμουζιάδη (σε ελεύθερη απόδοση) "τρέμοντας και αφρίζοντας, αγριεύοντας το βλέμμα τους και καταλαμβανόμενοι από σπασμούς, λιποθυμούν ...;. Οι παρευρισκόμενοι κρατώντας λαμπάδα τους θυμιάζουν, ενώ μετά από λίγο, αναπηδώντας με ορμή, ασπάζονται την εικόνα του αγίου και πηδώντας και χορεύοντας με μανία τρέχουν έξαλλοι στα δάση, μέχρις ότου δια του χορού η έκσταση κατασιγάσει" («Ο Άλλος Κόσμος ...;..», σελ. 125, 126).Οι αναστενάρηδες, πριν τολμήσουν το χορό της φωτιάς, ευλογούνται, αγιάζονται και εξομολογούνται από τον αρχιπροεστό της ομάδας και όχι από ορθόδοξο ιερέα.Οι ψευτοαγιαστικές αυτές εμπειρίες των αναστενάρηδων, που μπορούν για παραπλανήσουν τους μη ενημερωμένους και αφελείς συνανθρώπους μας, είναι καθαρά τελετές δαιμονοπληξίας, που απαντώνται συχνά σε συγκεντρώσεις διαμέσων. Το πνεύμα που τους καταλαμβάνει τους αναγκάζει επίμονα να προβούν σε παρόμοιες πράξεις. Ο καθηγητής Γεώργιος Μέγας, στον 19ο τόμο της λαογραφίας του, περιγράφει τα δαιμονιώδη ξεσπάσματα των ανδρών ή γυναικών, που σχίζουν τα ρούχα τους από θρησκευτική μανία, τρέχουν, πηδούν και χορεύουν ξυπόλητοι ή με τις κάλτσες στη φωτιά, ανακατώνουν με τα χέρια τα κάρβουνα, πέφτουν σε καταληψία, επιθυμούν στη διάρκεια των εκδηλώσεων να τους θυμιάζουν και αρρωσταίνουν επικίνδυνα ή πεθαίνουν αν δεν χορέψουν στη φωτιά, τη στιγμή που τους "πιάνει ο άγιος".O άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης κατατάσσει τα "βαστάματα των αγίων εικόνων" στο 13ο είδος μαντείας και μαγείας. Θεωρεί δαιμονισμένους όσους τρέχουν σαν τρελλοί, εδώ και εκεί, βαστώντας τις εικόνες του αγίου Γεωργίου, του αρχαγγέλου Μιχαήλ και άλλων αγίων στους ώμους τους, ανάμεσα σε βουνά και σε λαγκάδια, και κτυπούν πότε στο ένα μέρος και πότε στο άλλο με τις άγιες εικόνες, περιβρέχονται με τον ιδρώτα τους, τάχα απ' το βάρος των εικόνων, προμαντεύουν μερικά πράγματα και φανερώνουν εκείνα που ορισμένοι έχασαν. Πρόκειται λέει για παληές εθνικές και νεκρωμένες πλάνες. Το γιατί τώρα ο Θεός επιτρέπει τέτοια χρήση των εικόνων οφείλεται σε πολλούς λόγους:
α) για την απιστία των σύγχρονων χριστιανών στον Χριστό και τους αγίους, ένεκα της οποίας ο Θεός παραχωρεί να γίνονται αυτά
β) εξαιτίας της καταφρόνησης των εικόνων, που τις πλησιάζουν οι άνθρωποι αθεόφοβα και χωρίς ευλάβεια
γ) για την αδιαντροπιά του διαβόλου
(«Λόγος Ψυχωφελέστατος κατά των μαγικών ειδών», αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου, Θεσσαλ., σελ. 59-61).
 φωτογραφίες:1ο Λύκειο Δράμαςhttp://orthodox-world.pblogs.gr/

Περισσότερα για τις ελληνικές εορτές στο χριστιανισμό


Το θείο βρέφος Διόνυσος στη "φάτνη" του (330 πχ)


Το συγκεκριμένο γλυπτό ανάγλυφο απεικονίζει αφιέρωμα του Νεοπτόλεμου από τον δήμο Μελίτης και χρονολογείται περίπου στο 330 πχ. Εικονίζεται το Σπήλαιο του Πάνα ως φάτνη, όπου ο Ερμής παραδίδει το θείο βρέφος Διόνυσο στις Νύμφες, υπό το βλέμα του Διός, του Απόλλωνος και της Δήμητρας.

Για την επιβεβαίωση και την ολοκληρωμένη έρευνα δημοσιεύουμε ως μπλογκ την περιγραφική επιγραφή του γλυπτού από το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, στο οποίο και βρίσκεται, καθώς επίσης και εικόνα από βίντεο που κινηματογραφεί τα εκθέματα του Μουσείου, όπου στο 6:30 του βίντεο υπάρχει το εν λόγω γλυπτό.Μία σύντομη περιήγηση στο μουσείο της Αρχαίας Αγοράς μετά από μία βόλτα στον Χώρο της Αρχαίας Αγοράς.

Οι πέτρες ακόμα μιλούν στη Μάνη για την μεγάλη αλήθεια.

Όταν βρεθείς στη Μάνη να προσέξεις τα άπειρα εκκλησάκια που δείχνουν ότι οι μανιάτες ήταν και είναι θεοσεβούμενοι , άνθρωποι που ζουν στη φύση και γνωρίζουν τον σεβασμό προς το θείο (σε όπια έκφραση του). Πρέπει όμως να δεις και μερικές λεπτομέρειες επάνω σε παλιές χριστιανικές εκκλησιές γιατί αυτές μιλούν περισσότερο από τον κάθε φωνή.

Πρόσεξε ότι κάθε παλιά εκκλησία έχει στη δόμηση της και τουλάχιστον έναν αρχαίο ελληνικό κίονα, για στήριξη του ναού τάχα λένε.
Είναι όμως αλήθεια αυτό;

Οι λεπτομέρειες των εικόνων θα μας πουν την αλήθεια.

Αυτή είναι μια από τις κλασικές εικόνες της Μάνης, θα δούμε στο κέντρο της μιας πλευράς έναν αρχαίο Ελληνικό κίονα.
Με πρώτη ματιά δεν υπάρχει κάτι περίεργο. Αυτό που βλέπει κανείς είναι έναν αρχαίο ελληνικό κίονα να στηρίζει μέρος μιας χριστιανικής εκκλησίας.

Αυτή είναι συνηθισμένη εικόνα στη Μάνη και δείχνει την καταστροφή ενός Ελληνικού ναού για να χτιστεί επάνω του ένας χριστιανικός βάση του Θεοδόσιου κώδικα και την βίαιη επιβολή από τον όσιο Νικωνα.


Δες όμως καλύτερα την εικόνα από κοντά .

Πρόσεξε ότι το ανάγλυφο λουλούδι του κίονα είναι ανάποδα. Αυτό σημαίνει ότι για να τοποθετηθεί σωστά η θέση του δεν πρεπει να είναι στην κορυφή του κίονα αλλά στη κάτω βάση του.
Έβαλαν δηλαδή τα επάνω κάτω.
Τυχαίο..... ίσως πει κανείς.Ναι.... ίσως θα ήταν τυχαίο αν αυτή η εικόνα ήταν και η μοναδική. Δεν χρειάστηκε να ψάξουμε πολύ ούτε να πάρουμε τα βουνά. Και η πρώτη αλλά και η ακόλουθη εικόνα, μια ακόμα απο τις πολλές που υπάρχουν στη Μάνη, δείχνει εκκλησίες επί της ασφάλτου με λάφυρο έναν κίονα.Και σε αυτή την εικόνα υπάρχει ανάποδα τοποθετημένος ο κίονας με το κιονόκρανο κάτω και την βάση του επάνω.
Τελικά δεν είναι τυχαίο.Κάτι ήθελαν να πουν με αυτό και μάλιστα για πολλές γενιές μετά αυτοί που τοποθέτησαν τον κίονα ανάποδα .
http://omadaethnikonlakonias.blogspot.gr/

Αυτά λοιπόν είναι μερικά σύνολα ως ερεθίσματα προς σκέψη.
Θα επαναλάβω πως εγώ δεν σχολιάζω πάρα μόνο παραθέτω στοιχεία,
δεν έχω πρόθεση να προσβάλω την θρησκευτική πεποίθηση κανενός  παρά μόνο να θέσουμε  την σκέψη μας σε δράση και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.

Πηγες:
www.ellinikoarxeio.com
http://originalmakedon.blogspot.gr/
http://eleusisdiagoridon.blogspot.gr/
https://el.wikipedia.org
http://hellinondaimonia.blogot.gr
http://neolaia-esfigmenou.blogspot.gr
http://omadaethnikonlakonias.blogspot.gr/

6 σχόλια:

 1. ΞΕΡΩ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΑΠΑ. ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΧΟΥΝ ΦΩΝΗ ! ΑΚΟΥΣΤΕ… http://alfeiospotamos.gr/?p=17604

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ναι να βγάλουμε όπως λες τα συμπεράσματα μας γι αυτό και μας τα παραθετεις,δεν μας λες όμως, η λέξη Ελληνας από την εποχή που πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος μέχρι την εποχή που απελευθέρωθήκάμε από τους Τούρκους η λέξη αυτή τη συμενει; Συμενει έθνος η θρυσκεια; Σήμερα συμενει έθνος, εκείνη την εποχή όμως συμενε μόνο θρησκεία δηλαδή δωδεκαθεο παγανιστης.Αυτό το λέει και η καινη διαθηκη σε δύο σημεία .Ειδικά εκείνο το πρώτο σημείο που κάνουν όλοι τις πάπιες ότι δεν το γνωρίζουν φαίνεται καρά μπαμ ,ότι η λέξη Ελληνας σημενη θρησκευμά και όχι έθνος εκείνη την εποχή. Μήπως κάνω λάθος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρώτα απ όλα ο όρος δωδεκάθεο που το βρήκες να το δω και εγώ σε ένα αρχαίο κείμενο.

   Δεύτερον ακόμα και τον όρο δωδεκαθεϊστής να πάρουμε τι σχέση έχει με τον παγανισμό; είσαι λίγο μπερδεμένος.

   Τρίτων αν ο Ελληνας ήταν κάτι τόσο κακό γιατί δανείστηκαν τον όρο Ελλάς μετά την επανάσταση και δεν το είπαν "Ανατολική Ρώμη" ή βυζάντινο κλπ;
   θα σε ρωτήσω μόνο ένα πράγμα γιατί μόνο αρχαιοελληνικου ρυθμού κτίσματα έκαναν αμέσως μετά την επανάσταση; (δες τα δημόσια κτήρια) και όχι βυζαντινοί ρυθμού;.

   Τέλος ακόμα και θρησκεία να ήταν μόνο, πως ένας τόσο ευφυείς λαός να καλλιέργησε τις τέχνες και τα γράμματα όσο έδωσε και ζωή σε όλες τισ άυλες πανανθρώπινες αξίες τις αρετές , ελευθερίας, σοφίας της λογικής κλπ να είναι αυτός ο λαός που είχε την πιο ακατάλληλη άποψη για το "θείο".

   Δες τώρα πολύ απλά από πότε ήταν οι Έλληνες.

   Στο ποίημά του "Έργα και Ημέραι", όταν αναφέρεται στην περιοχή της Αυλίδας και στην στρατιωτική σύναξη για τον Τρωικό πόλεμο λέγει :

   " εκεί που οι Αχαιοί περίμεναν να πάψει η θύελλα τότε που είχαν μαζέψει απέραντο στρατό απ' την "Ελλάδα" …9"

   επίσης στο ίδιο ποίημα, χρησιμοποιεί με καθολικότερη έννοια τον όρο "Πανέλληνες" όταν αναφέρεται στον μήνα Ληναιώνα, στον οποίο θα κάνει λόγο για τον ήλιο που :

   " γυρίζει πάνω από τον λαό και την πολιτεία των μελαμψών ανθρώπων και αργεί να φέξει στους Πανέλληνες 10"
   (…..βράδιον δε Πανελλήνεσσι φαείνει…)

   Ακόμη, στα "αποσπάσματα" του ιδίου ποιητή παρατηρούμε ότι γίνεται λόγος για την γενιά του "Έλληνα", δείχνοντας ότι γνωρίζει τον γνωστό μύθο .

   "από τον Έλληνα, τον φιλοπόλεμο βασιλιά
   γεννήθηκε ο Δώρος, ο Ξούθος και ο Αίολος ……11"

   Με ρώτησες αν κάνεις Λάθος. Ναι φίλε μου ΛΑΘΟΣ΅κάνεις.
   Τέλος καλό θα ήταν να έχεις και το θάρρος και την τιμή του ονόματος σου.

   Με κάθε σεβασμό
   Χιώτης Κυριάκος

   **κείνενα δανείστηκα από http://omiriki-ereuna.blogspot.gr/

   Διαγραφή
 3. ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΘΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ....Είχα: Ακουση,Μα όταν τα βλεπης,Σου Ανεβαίνει Το Αίμα Στο... ειλικρινά εξεπλάγην για αυτήν την μεγάλη καταστρέφει που πραγματοποίησαν αφτί η,η Σκοταδιστές κ.ο.κ Μας λοιπή η,η Ενημέρωση από την Σωστή Πηγή ώμος!..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. κυριάκο χιώτη έκανες Τρομερή δουλειά που τα μάζεψες όλα μαζί . Τα αντέγραψα σε word για το αρχείο & βγήκε 64 σελίδες!!! ΕΥΓΕ ΑΞΙΟ ΤΕΚΝΟ ΟΙ ΛΑΚΩΝΕΣ ΣΕ ΧΑΙΡΕΤΟΥΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ΣΠΑΡΤΗ

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ