Φίλοι αναγνώστες .Βρίσκεστε σ΄αυτό το blog με δική σας ευθύνη . Ενδεχομένως κάτι που θα διαβάσετε εδώ ίσως να το θεωρήσετε ύβρη ή να σας θίξει ή να σας προσβάλλει . Πρέπει να γνωρίσετε πως δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση . Έχοντας λοιπόν αυτό υπ΄όψιν δύο είναι οι επιλογές σας : α) να φύγετε απ΄το blog αυτό , διακόπτοντας την ανάγνωσή του ,ώστε να αποφύγετε πιθανή προσβολή των ηθικών , θρησκευτικών ή άλλων αξιών σας , β) να παραμείνετε αποδεχόμενοι ότι και να διαβάσετε δεν θα σας προσβάλλει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο . Εμείς απ΄την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε τις πραγματικές ανθρώπινες αξίες , έχοντας πάντα ως γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλήθεια . Αν παρ΄όλα αυτά υπάρξει κάποιο πρόβλημα , επικοινωνήστε μαζί μας στο γνωστό e-mail omadaethnikonlakonias@gmail.com. Καλή συνέχεια !
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Τα κρυμμένα μυστικά των Χριστουγέννων..... Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Τα κρυμμένα μυστικά των Χριστουγέννων..... Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2017

Μυστικά από "Χριστουγεννιάτικες εορτές"

Τα κρυμμένα μυστικά των Χριστουγέννων....
Γράφει  ο Κυριάκος Ν. Χιώτης

Ας δούμε οι γιορτές των Χριστουγέννων τι παράδοξα ή κρυμμένα μυστικά έχουν.


1. Οι τρεις μάγοι.

Ήταν τρεις ; (Δε θα σχολιάσω ότι ήταν "μάγοι" αυτοί που πήγαν πρώτοι.)

Μόνο στο Κατά Ματθαιο από τα τέσσερα ευαγγέλια του Κανόνα που αναφέρει τους μάγους, οι φωτισμένες , ξεχωριστές οσο και εξέχουσες αυτές προσωπικότητες έρχονταν από την Ανατολή για να προσκυνήσουν τον βασιλέα των Ιουδαίων, δεν μας περιγράφουν κανέναν αριθμό.

Μας λέει ο ευαγγελιστής στο Α/1-2:

«Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ»


2. Οι Θησαυροί των μάγων :

Τι μπορεί να απέγιναν οι θησαυροί που παρέδωσαν οι μάγοι στο βρέφος;

Ως γνωστόν στους βασιλείς όταν πρόσφεραν δώρα δεν ήταν δείγματα.

Γράφει ο Ματθαίος στο Β11 «και έλθονες εις την οικίαν (και όχι σε φάτνη -στάβλο)  είδον το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προεκύνησαν αυτω και ανοιξαντες τους θυσαυρούς αυτών προσήνεγκαν αυτώ δώρα , χρυσόν και λίβανον και σμύρναν.»


3. Η φατνη :

Τελικά γεννήθηκε σε φάτνη ή σε οικία άλλα μας λέει ο Ματθαίος και άλλα ο Λουκάς.
Σε οικία ο Ματθαίος σε φάτνη ο Λουκάς

Επικράτησε η εικόνα της φάτνης με ανυπόστατες θεωρίες και παραμύθια παπάδων και θεολόγων με την σιγουριά ότι απευθύνονται σε «πρόβατα» που δεν έκαναν ισως το κόπο ποτέ να διαβάσουν αυτό που πιστεύουν .

Ας δουμε τι γράφουν:

Ενώ ο Ματθαιος μας γράφει ότι οι Μάγοι είδαν το παιδί (Ιησου) στην οικία «και έλθονες εις την οικίαν είδον το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προεκύνησαν…..»

Ο Λουκάς μάς γράφει ότι ήταν ημέρα απογραφής για τους δημοσίους φορολογικούς καταλόγους των Ρωμαίων και γεννήθηκε σε φάτνη :
Κατά Λουκά Β/7 «Και εγέννησε τον πρώτο και μονογεννη υιόν της και τον περιτύλιξε με σπάργανα

ΜΥΘΩΔΙΑ

ΜΥΘΩΔΙΑ